Hoppa till innehåll
Media

Personer över 25 år skyldiga att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyft

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 9.09
Pressmeddelande -

Åldersgränsen för skyldigheten att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte slopas för personer under 25 år. I fortsättningen kommer även personer som har fyllt 25 år att mista rätten till arbetsmarknadsstöd om personen vägrar delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller avbryter den. Personen mister rätten till arbetsmarknadsstöd för 60 dagar räknat från vägran. En annan åtgärd är att sänka grunddelen i deras utkomststöd med högst 20 procent.

Hänvisningsbestämmelsen i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och bestämmelserna om påföljder i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om utkomststöd ändras så att påföljderna för vägran att delta är de samma för personer som fyllt 25 år som för personer under 25 år.

Genom lagen utökas inte kommunernas eller arbets- och näringsförvaltningens uppgifter. Skyldigheterna att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ändras inte heller. Kommunen kommer även i fortsättningen att ha motsvarande skyldighet att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som den redan har genom lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Enligt bedömningar kommer antalet personer som deltar att öka med cirka 2 000.

Regeringen föreslog tisdagen den 22 december att lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om utkomststöd stadfästs. Lagarna träder i kraft den 1.1.2010.

Syftet med lagarna är att genom aktiva socialpolitiska åtgärder förbättra sysselsättningsmöjligheterna och livskompetensen för personer som fyllt 25 år och därigenom förebygga utslagning.

För mer information

överinspektör Virpi Vuorinen, tfn (09) 160 73759

 

 

 Tillbaka till toppen