Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Päivi Sillanaukee blir avdelningschef vid social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet
15.5.2008 10.51
Pressmeddelande -

Statsrådet har utnämnt medicine doktor Päivi Sillanaukee till avdelningschef vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fr.o.m. den 9 juni. Tjänsten tillsätts permanent.

Sillanaukee har varit Tammerfors biträdande stadsdirektör med ansvar för social- och hälsovården åren 2004–2006 och från år 2007 direktör för serviceproduktion med ansvar för produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna. Hon har dessutom arbetat som direktör för hälso- och sjukvårdsområdet vid Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Avdelningschefen vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster har en betydande roll vid verkställigheten av servicestrukturreformen i kommunerna och revideringen av lagstiftningen om social- och hälsovården. Avdelningen har bland annat ansvar för frågor som gäller servicesystemet inom social- och hälsovården, familjepolitiska tjänster, personalen inom social- och hälsovården, klientens och patientens ställning och informationsadministrationen inom social- och hälsovården.

Efter SHM:s organisationsreform finns vid ministeriet från och med den 1 maj en avdelning för social- och hälsovårdstjänster och en avdelning för främjande av välfärd och hälsa i stället för de tidigare hälsoavdelningen och familje- och socialavdelningen. Målet för reformen är en granskning av social- och hälsovårdstjänsterna som en helhet samt förstärkning av perspektivet och strukturerna när det gäller att främja hälsa och social välfärd.

För mer information:

Kanslichef Kari Välimäki, tfn (09) 160 73763, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen