Hoppa till innehåll
Media

Nivån på FPA-ersättningarna för tandläkararvoden höjs år 2008

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2007 10.30
Pressmeddelande -

De FPA-ersättningar som betalas för tandläkararvoden stiger i början av år 2008 så att ersättningsnivån höjs till 40 procent av ersättningsunderlaget. Höjningen ingår i statens budget för år 2008.

I statens budgetförslag för år 2008 har höjningen tagits i beaktande i social- och hälsovårdsministeriets utgiftsklass som ett tillägg på 13 miljoner euro. Höjningen förorsakar uppskattningsvis tilläggsutgifter på 26 miljoner euro, av vilka staten betalar hälften. Den andra hälften täcks med sjukförsäkringarnas sjukvårdspremier. Motsvarande ersättningar som betalades för tandvård år 2006 var i medeltal 33,6 procent av arvodena.

Sjukförsäkringen ersätter en del av utgifterna för den privata tandvården. Klienten betalar differensen mellan vårdens helhetskostnader och ersättningen. Vård av tänder och mun och undersökning av munnen utfört av en tandläkare ersätts som sjukvård en gång om året. Tandreglering ersätts då det är fråga om nödvändig vård för att bota annan sjukdom än tandsjukdom. Ersättning betalas inte för åtgärder med tandproteser eller för tandtekniska utgifter. Veteraner har rätt att få ersättning för vård av tandproteser.

För mer information: utvecklingschef Anne Nordblad, tfn (09) 160 73240 och regeringssekreterare Outi Luoma-Aho, tfn (09) 160 73174

Tillbaka till toppen