Hoppa till innehåll
Media

Minister Risikko fattade beslut om varningsmärkningar för alkoholförpackningar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2007 7.15
Pressmeddelande -

Omsorgsminister Paula Risikko stöder kompromissförslaget om varningsmärkningar för alkoholdrycker. En arbetsgrupp överlämnade sin rapport i augusti men kunde inte fatta ett enhälligt beslut. Enligt förslaget skulle texten lyda: ”VAROITUS: Alkoholi vaarantaa sikiön kehityksen ja terveytesi. VARNING: Alkohol riskerar fostrets utveckling och din hälsa.”

Orden ”VAROITUS” och ”VARNING” måste skrivas med versaler som är minst 3 millimeter höga. För övrigt följs de allmänna bestämmelserna för förpackningsmärkningar då det gäller storleken på texten. Varningen skulle placeras på flaskan eller förpackningen enligt de allmänna bestämmelserna för förpackningsmärkningar. Den får ändå inte placeras i bottnen eller vid tillslutaren av förpackningen.

Förändringen av alkohollagen träder i kraft den 1 januari 2009. Varningsmärkningens slutgiltiga form bestäms med en förordning av social- och hälsovårdsministeriet som ges innan årsskiftet. ”Nu handlar det om att uppfylla lagen”, säger minister Risikko.

”Riksdagen fattade beslut om varningsmärkningar för alkoholdrycker efter en omröstning under förra valperioden. Vi gör som riksdagen vill, fastän jag själv inte tror att varningen har en effekt på alkoholkonsumtionen. Däremot tror jag på en gradvis förhöjning av alkoholbeskattningen samt på en modern och inriktad upplysning”, säger minister Risikko.

”Under den här valperioden kommer man inte på annat vis att ingripa i varningsmärkningarna för alkoholdrycker, ifall inte EU:s beslut kräver annat. Europaparlamentet har också uppmanat kommissionen att under år 2009 utreda hur effektiva varningsmärkningarna är då det gäller att förebygga alkoholmissbruk”, säger minister Risikko.

EU:s direktiv för förpackningspåskrifter innehåller inga bestämmelser om varningsmärkningar. På grund av detta skickas förslaget till EU-kommissionen innan en förordning utfärdas. EU-kommissionen skickar förslaget för kommentar till medlemsländerna.

För mer information: statssekreterare Ilkka Oksala, tfn 050 301 8590, specialmedarbetare Anna Manner-Raappana, tfn 040 575 6618, direktör Kari Paaso, tfn (09) 160 74018

.

Tillbaka till toppen