Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fler krigsinvalider föreslås få avgiftsfri hemservice

Social- och hälsovårdsministeriet
15.9.2016 13.37
Pressmeddelande 140/2016

Regeringen föreslår att en större grupp krigsinvalider ska vara berättigade till avgiftsfria öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården. Enligt förslaget ska invaliditetsgraden i fortsättningen vara minst 10 procent för att få ersättning. Den nuvarande gränsen är 15 procent.

Att en större grupp krigsinvalider blir berättigade till ersättning för öppenvårdstjänster förbättrar möjligheterna för krigsinvaliderna att klara sig i sitt eget hem med hjälp av hemservice, boendeservice, service som stöder rörligheten, stöd för närståendevård och den öppna sjukvården. Den föreslagna lagändringen gäller krigsinvalider som skadades eller insjuknade i Finlands krig 1939–1945.

I genomsnitt cirka 440 krigsinvalider vars invaliditetsgrad är 10 procent kommer att vara kunder inom kommunernas öppenvårdstjänster 2017. År 2018 uppskattas antalet vara 350.

Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlat i samband med den. Den föreslagna ändringen av lagen om skada, ådragen i militärtjänst ger upphov till merkostnader på uppskattningsvis 4,7 miljoner euro 2017 och cirka 3,7 miljoner euro 2018.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om lagändringen till riksdagen torsdagen den 15 september. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information

Erkki Papunen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 298

Tillbaka till toppen