Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maksuttomat kotipalvelut laajemmalle joukolle sotainvalideja

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.9.2016 13.37
Tiedote 140/2016

Hallitus esittää, että maksuttomiin sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluihin oikeutettujen sotainvalidien joukkoa laajennetaan. Jatkossa työkyvyttömyysasteen pitäisi olla vähintään 10 prosenttia korvauksen saamiseksi. Nykyisin raja on 15 prosenttia.

Avopalveluiden laajempi korvaaminen edesauttaisi sotainvalidien mahdollisuuksia selviytyä omassa kodissaan kotipalvelun, asumispalvelujen, liikkumista tukevien palvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin. Ehdotettu lainmuutos koskisi sotainvalideja, jotka vahingoittuivat tai sairastuivat Suomen sodissa 1939-1945.

Vuonna 2017 asiakkaina kunnan avopalvelujen piirissä on keskimäärin noin 440 sotainvalidia, joilla on 10 prosentin työkyvyttömyysaste. Vuonna 2018 heitä arvioidaan olevan 350.

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Sotilasvammalain muuttaminen aiheuttaisi lisäkustannuksia arviolta 4,7 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja noin 3,7 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 15. syyskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Erkki Papunen, p. 0295 163 298

Sivun alkuun