Hoppa till innehåll
Media

Makens inkomster slutar påverka arbetsmarknadsstödet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2012 9.58
Pressmeddelande -

Ministeriet föreslår att behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet ändras så att makens inkomster inte längre påverkar arbetsmarknadsstödets storlek. Detta skulle betona förmånernas individuella karaktär. Samtidigt skulle incitamentsproblemen inom utkomstskyddet för arbetslösa avhjälpas och möjligheterna att missbruka den sociala tryggheten reduceras.

Avskaffning av periodiseringen av semesterersättningar

Framöver skulle en semesterersättning som betalas vid en anställnings slut inte hindra utbetalning av en arbetslöshetsförmån. För närvarande fördelas semesterersättningen som kalkylmässig dagslön över tiden efter att anställningen har upphört, och för denna tid betalas ingen arbetslöshetsförmån. Avskaffandet av periodiseringen skulle innebära att både arbetslöshetsförmån och semesterersättning skulle betalas vid arbetslöshetens början. Ändringen skulle förenkla systemet med utkomstskydd för arbetslösa.

Mer stöd för sysselsättning

För att stöda sysselsättningen av långtidsarbetslösa föreslås ett treårigt försök med sysselsättningspenning. Efter att ha blivit sysselsatta skulle långtidsarbetslösa som omfattas av försöket få arbetsmarknadsstöd ännu under den första månaden i arbete. Försöket skulle genomföras i samband med kommunförsöket i syfte att stöda sysselsättningen av långtidsarbetslösa i 63 kommuner.

Förmånerna inom utkomstskyddet för arbetslösa betalas till förhöjt belopp för arbetslösa som deltar iså kallade aktiva åtgärder, dvs. sysselsättningsfrämjande verksamhet. De arbetslösas motivation att delta i sysselsättningsfrämjande aktiva åtgärder skulle stärkas genom att förhöjningarna inom utkomstskyddet för arbetslösa skulle prioriteras under aktiv tid. Förhöjningsdelarna under den aktiva tiden skulle sålunda inte längre sänka utkomststödets belopp.

Enligt lagen om bostadsbidrag justeras bostadsbidraget för långtidsarbetslösa som blir sysselsatta enligt de nya inkomsterna efter tre månaders tid i arbete. Ministeriet föreslår att justeringstidpunkten flyttas fram till sex månader. Ändringen skulle gälla i tre år.

Regeringen överlämnade en proposition om ändringar av utkomstskyddet för arbetslösa till riksdagen måndagen den 17 september. Propositionen hänför sig till budgetförslaget för år 2013. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2013.

Ytterligare information

Regeringssekreterare Pekka Paaermaa, tfn 0295 163194, [email protected]På vår webbplats

Arbetslöshetsskydd

Beredning av ändringar av utkomstskyddet för arbetslösa

På andra webbplatser
Kommunförsök (ANM)

 

Tillbaka till toppen