Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Läkemedelsverket utrett läkemedelsföretagens rabatter till apoteken

Social- och hälsovårdsministeriet
2.6.2005 8.19
Pressmeddelande -

Läkemedelsverkets utredning om de rabatter som läkemedelsföretagen beviljar apoteken är klar. Läkemedelsverket överlämnade utredningen till social- och hälsovårdsministeriet den 2 juni. Enligt de uppgifter som ministeriet fått från Läkemedelsverket har läkemedelsföretagen inte brutit mot läkemedelslagen då rabatter beviljats.

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre har flera gånger konstaterat att de rabatter som apoteken får borde gynna konsumenterna. Vid social- och hälsovårdsministeriet bereder man som bäst en ändring av läkemedelslagen. Efter ändringen skulle partipriset för ett läkemedel vara detsamma för alla apotek. Läkemedelsföretagen kunde fortfarande bevilja apoteken rabatter, men de borde vara lika stora för alla apotek.

Ytterligare information:
regeringsrådet Pekka Järvinen, tfn 09-160 738 00

Tillbaka till toppen