Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kompletterande utbildning för socialvårdspersonalen

Social- och hälsovårdsministeriet
14.9.2004 8.15
Pressmeddelande -

Regeringen förslår att en bestämmelse om kompletterande utbildning för socialvårdspersonalen införs i socialvårdslagen. Enligt förslaget skall kommunerna sörja för att socialvårdspersonalen, beroende på grundutbildningens längd, hur krävande arbetet är och befattningsbeskrivningen, i tillräcklig utsträckning deltar i den kompletterande utbildning som ordnas för den. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen tisdagen den 14 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen samma dag.

Kommunerna kan själv avgöra hur den kompletterande utbildningen ordnas och genomförs. Avsikten är att den kompletterande utbildningen kan genomföras både som individuell utbildning och som utbildning för yrkesgrupper eller arbetsplatser. Utbildningen kan också ordnas som ett samarbete inom ett område eller en region.

Skyldigheten att delta i kompletterande utbildning stöder upprätthållandet och utvecklingen av personalens yrkesskicklighet, vilket för sin del främjar att socialvårdens klienter får de tjänster de behöver i en kvalitativ, effektiv och ekonomisk form.

Kommunernas skyldighet att se till att socialvårdspersonalen i tillräcklig utsträckning deltar i den kompletterande utbildningen betyder att kommunen svarar för kostnaderna för utbildningen. De årliga tilläggskostnaderna för kommunerna uppskattas till 51 750 000 euro. Eftersom avsikten är att den förslagna lagen träder i kraft från början av augusti 2005 uppskattas tilläggskostnaderna för år 2005 till 21 560 000 euro, varav statens andel är 7 113 000 euro. I statsbudgeten för 2005 har föreslagits ett motsvarande tillägg i kommunernas statsandelar för social- och hälsovård.

Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2005. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2005 och avses bli behandlad i samband med den.

Ytterligare information:
Överinspektör Pirjo Sarvimäki, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 90-160 731 36

Tillbaka till toppen