Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunerna ska uppdatera sina beredskapsplaner för pandemi

Social- och hälsovårdsministeriet
27.6.2012 7.26
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar kommuner, samkommuner, sjukhus och hälsovårdscentraler att uppdatera sina beredskapsplaner för influensapandemi före 30.6.2013. I uppdateringsarbetet ska även samarbete med privat sektor och frivilligorganisationer beaktas. På det sättet bereder man sig på förutom pandemisk influensa även för övriga möjliga smittsamma sjukdomar som sprider sig långt.

Världshälsoorganisationen WHO, EU och Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) har uppmanat medlemsländerna att uppdatera sina beredskapsplaner för pandemi och polio. Finlands nationella beredskapsplan för en pandemi har nu uppdaterats. Den ersätter den tidigare från år 2006. En ny beredskapsplan för polio har blivit färdig.

Beredskapsplanen för pandemi har setts över i en arbetsgrupp på bred basis. Målet för beredskapsplanen är att begränsa de skadliga verkningar som en pandemi orsakar på befolkningens hälsa samt säkerställa kontinuiteten i samhällsfunktionerna så bra som möjligt.

Planen förutsätter att när en kommun eller samkommun ingår avtal om köpta tjänster med en privat serviceproducent ska även deras tillförlitlighet vid exceptionella situationer beaktas. Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt ska i samråd med kommunerna och samkommunerna inom sitt område utarbeta en regional beredskapsplan för hälso- och sjukvård. Även medborgarkommunikationen och informationen mellan myndigheter förtydligas genom nya rekommendationer.

I den nya beredskapslagen som trädde i kraft vid ingången av mars definieras en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka (influensapandemi) som undantagsförhållande. I lagen ingår nya bestämmelser om tryggande av social- och hälsovården samt arbetsplikt inom hälso- och sjukvården under undantagsförhållanden.

Polio förebyggs genom heltäckande vaccineringar 

Den nya nationella beredskapsplanen för polio beskriver de åtgärder genom vilka risken för en polioepidemi i Finland kan minskas. Den viktigaste metoden för att förhindra polioepidemier är att upprätthålla ett heltäckande och effektivt nationellt vaccinationsprogram. Vaccinationstäckningen bland småbarn ska hållas kvar på nuvarande höga nivå.


Ytterligare information

överläkare Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, tfn 0295 163 324, [email protected]På vår webbplats

Nationell beredskapsplan för en pandemi 2012
Bekämpning och förebyggande av smittsamma sjukdomar
Nationell beredskapsplan för att förebygga återkomsten av polio 2012-2014 (Kommuninfo 4/2012)

På andra webbplatser

Nationell beredskapsplan för polio 2012 (Institutet för hälsa och välfärd)

 

Tillbaka till toppen