Hoppa till innehåll
Media

Hyvä ilmapiiri ja joustot auttavat masennuksesta kärsivää nuorta jaksamaan työs

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 6.8.2014 6.02
Tiedote -

Riittävä perehdytys tehtäviin, hyvä ilmapiiri, työn mielekkyys sekä työaikajoustot ehkäisevät nuorten masennusta ja lisäävät siitä kärsivien työssä jaksamista. Työssä annetut haasteet ja vastuu puolestaan kasvattavat itsetuntoa ja luottamusta omaan osaamiseen. Työelämäkokemukset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen niin työuran kuin mielenterveydenkin osalta.

Nämä havainnot tulivat esiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin, mitä työpaikoilla voidaan tehdä nuorten työntekijöiden masennuksen ehkäisemiseksi tai tukea masennuksesta kärsivien työssä jaksamista. Tutkimusta varten haastateltiin 21-33-vuotiaita masennuksen kokeneita ja työelämässä mukana olleita nuoria aikuisia.

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman tutkimuksen teki Itä-Suomen yliopisto.

Esimiehen palautetta arvostetaan

Tutkimuksen mukaan nuoret odottavat esimieheltä ennen kaikkea ohjaavaa ja kannustavaa palautetta. Tutkimusta varten haastateltujen nuorten aikuisten mielestä esimiehen tehtävä on ottaa vastuu työyhteisön toimivuudesta ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Hyvä esimies luo avoimen keskustelukulttuurin, antaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä ja työaikoihinsa sekä osaa mitoittaa työt oikein.

On tärkeää, että esimies pystyy rakentamaan nuoreen työntekijään luottamuksellisen suhteen, joka antaa mahdollisuuden keskustella kuormittavista tekijöistä ja etsiä yhdessäkeinoja niiden poistamiseen.

Esimiehen on huolehdittava siitä, että nuori saa riittävän perehdytyksen myös saatavilla oleviin työterveyshuollon palveluihin. Hänelle on kerrottava esimerkiksi mahdollisuudesta terveystarkastukseen ja työkyvyn arviointiin. Esimiehen toivotaan myös ottavan selvää ja ymmärtävän, mistä masennuksessa on kyse ja mitä se voi merkitä työnteon kannalta.

Yhdessä - ei yksin

Haastatellut nuoret aikuiset korostavat työpaikan hyvän ilmapiirin ja yhteishengen merkitystä työssä jaksamiseen. Hyvän työilmapiirin ansiosta työssä viihdytään, saadaan onnistumisen kokemuksia ja jaksetaan paremmin.

Jaksamisen kannalta tärkeää on myös töiden tekeminen yhdessä niin, ettei nuori jää työnsä kanssa yksin.

Lisätietoja

Tutkija Mervi Issakainen, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 493 5000, [email protected]
Johtaja Liisa Hakala, STM, p. 0295 163 566, [email protected]

 Muualla palvelussamme

Masennuksen kokeneet nuoret työelämässä (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:25)

Tillbaka till toppen