Hoppa till innehåll
Media

Hälsocentralrundan avslutad

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2004 9.04
Pressmeddelande -

I januari-april i år besökte social- och hälsovårdsministeriet alla sjukvårdsdistrikt tillsammans med Finlands Kommunförbund. Avsikten med besöken vara att klarlägga den nuvarande situationen vid hälsocentralerna samt deras problem och svagheter. Före rundan intervjuades alla chefsläkare vid sjukvårdsdistrikten. Utgående från besöken och intervjuerna har man nu grupperat de uppgifter i kommunerna som kräver särskilda åtgärder för att kommunerna skall kunna säkerställa vård inom föreskriven tid.

Funktioner som skall utvecklas särskilt:

1. Främjande av hälsan

En god folkhälsa grundar sig på hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar. Om dessa försummas kommer kommunernas resurser inte att räcka till för att erbjuda den vård som befolkningen behöver. Kommunerna, de ekonomiska regionerna och landskapen skall göra upp täckande välfärdsstrategier. Ansvaret för genomförandet av strategierna skall vara klart och genomförandet skall också följas upp. I hälsofrämjandet betonas också medborgarorganisationernas betydelse.

2. Regionalt samarbete

Befolkningsunderlaget för de flesta hälsocentralerna är så litet att det behövs regionala samarbetsstrategier för att säkerställa tillgången till service och servicens kvalitet. Samarbetet är viktigt även med tanke på den ekonomiska effektiviteten. Regionalt samarbete förekommer redan på flera håll, men ofta saknas det systematiska planer. Samarbete behövs i större utsträckning. Mera samarbete behövs också inom specialservicen såsom mentalvården, missbrukarvården, tandregleringen, talterapin, näringsterapin och psykologtjänsterna.

3. Nya verksamhetssätt

Att ändra verksamhetssättet vid en hälsocentral är en långsam process även om det finns bra exempel på välfungerande hälsocentraler. Ofta utgör inte heller kostnaderna något hinder för att nya förnuftigare verksamhetssätt skall kunna tillämpas. Vid flera hälsocentraler är till exempel telefonrådgivningen fortfarande blygsam och arbetsfördelningen dåligt utvecklad, dessutom saknas ofta en enhetlig vårdpraxis.

Rapport om hur hälsocentralerna fungerar

De diskussioner som förts i samband med besöken i sjukvårdsdistrikten har sammanställts till en publikation. I publikationen finns också rapporter över de seminarier som hölls. Publikationen Terveyskeskus toimivaksi, kansallisen terveydenhuollon hankkeen kenttäkierroksen raportti 2004 (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter 2004:13) finns på finska på ministeriets webbplats www.stm.fi > julkaisut.

Ytterligare information:
Överläkare Kati Myllymäki, SHM, tfn (09) 160 732 32, 050 365 41 96
Medicinalrådet Sakari Lankinen, SHM, tfn (09) 160 741 31
Enhetschef Rolf Eriksson, Finlands Kommunförbund, tfn (09) 771 22 72
Sakkunnig Hannele Häkkinen, Finlands Kommunförbund, tfn (09) 771 24 29

Tillbaka till toppen