Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Försöket med obrutna servicekedjor förlängs

Social- och hälsovårdsministeriet
3.11.2005 11.57
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att bestämmelserna om giltighetstiden i lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården förlängs med ett år så att lagen är i kraft fram till den 31 december 2006. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 3 november. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Resultaten av försöket med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården har varit goda. Utgående från resultaten bereds vid social- och hälsovårdsministeriet ett lagförslag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården. Lagen gäller såväl den registeransvariges interna elektroniska behandling av klientuppgifter som ett elektroniskt överlåtande av dessa uppgifter från en registeransvarig till en annan. Eftersom det är fråga om en ny allmän lag om elektronisk databehandling, måste tillräckligt med tid reserveras för beredningen av lagförslaget.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Päivi Salo, tfn 09-160 741 30

Tillbaka till toppen