Hoppa till innehåll
Media

Försök med screening av tarmcancer inleds år 2004

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2003 11.00
Pressmeddelande -

En sakkunnigarbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet har gjort upp en plan för screeningundersökning av tarmcancer. Till en början gäller screeningen män och kvinnor i åldersgruppen 60-69 år. Projektet inleds som en pilotundersökning i Birkaland år 2004, då ett screeningcentrum som grundas där inleder sin verksamhet.

Tarmcancer, dvs. cancer i tjocktarmen och ändtarmen, är den tredje vanligaste cancerformen i Finland efter prostatacancer och bröstcancer. Nästan 2 500 nya tarmcancerfall konstateras årligen och cirka 1 000 personer dör årligen på grund av sjukdomen. Genom screening kan dödligheten i tarmcancer minskas med cirka 20 %.

Innan en riksomfattande screening av tarmcancer inleds skall screeningens verkningar utredas. Enligt planerna kommer screeningen att skötas av screeningcentrum som grundas på olika håll i landet.

Ytterligare information: vid social- och hälsovårdsministeriet medicinalrådet Sakari Lankinen, tfn (09) 160 741 31 och vid Stakes professor Marjukka Mäkelä, tfn (09) 396 722 90.

Tillbaka till toppen