Hoppa till innehåll
Media

Elektroniska patientjournaler tas i bruk

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2005 9.22
Pressmeddelande -

Elektroniska patientjournaler används redan i de flesta hälsovårdscentraler. Inom den specialiserade sjukvården övergår man som bäst till elektroniska journalhandlingar. De nuvarande systemen är svåra att integrera med varandra, dessutom förekommer det brister i datasäkerheten. De stöder inte heller i tillräckligt hög grad läkares och den övriga hälsovårdspersonalens arbete.

Ett riksomfattande system med elektroniska patientjournaler skall byggas ut före utgången av år 2007 för att på så sätt öka nyttan med elektroniska journalhandlingar. Det nationella arbetet har styrts av en arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till omsorgsminister LiisaHyssälä tisdagen den 25 januari.

Målet är att de patientdata som är viktigast för vården och uppföljningen lagras elektroniskt med en enhetlig struktur och att data med patientens samtycke kan utnyttjas oavsett av vem som är registeransvarig. En förutsättning för det här är att strukturella basdata tas i bruk i samtliga journalhandlingssystem. Social- och hälsovårdsministeriet stöder reformen med sakkunnighjälp och genom att bevilja statsunderstöd till regionala utvecklingsprojekt. Ansökningstiden för år 2005 pågår som bäst.

Efteratt det nya systemet tagits i bruk kan den behandlande läkaren med patientens samtycke till exempel kontrollera vilken behandling patienten fått på sjukhus. På så sätt kan man bygga upp en obruten servicekedja för patientens del. Vården kan bättre genomföras inom utsatt tid då serviceprocessen med remisser och tidsbeställning kan kontrolleras elektroniskt.

Ytterligare uppgifter:
Arbetsgruppens ordförande Päivi Hämäläinen, tfn 050 468 69 12, [email protected]
Arbetsgruppens sekreterare Annakaisa Iivari, 040 749 3225, [email protected]
Konsultativ tjänsteman Ralf Ekebom, (09)160 737 64

Tillbaka till toppen