Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Cancerdrabbade bör få vård i ett tidigare skede

Social- och hälsovårdsministeriet
9.6.2008 13.10
Pressmeddelande -

Det tar onödigt lång tid innan cancerdrabbade i Finland får vård. Enligt uppgifter från Finsk förening för terapeutisk radiologi och onkologi rf varierar den genomsnittliga tiden mellan operation och läkemedelsbehandling med 40-95 dygn och mellan operation och strålbehandling med 28-67 dygn. Enligt rekommendationer bör patienten få strål– eller läkemedelsbehandling 4-6 veckor efter operationen. Då det handlar om cancertyper som växer snabbt bör patienten få vård senast två veckor efter diagnosen. Omsorgsminister Paula Risikko har inbjudit direktörerna för klinikerna för cancersjukdomar till ett möte den 23 juni 2008. På mötets agenda står fördröjningarna i cancervården och olika lösningsalternativ.

Många cancerformer utvecklas långsamt under årens lopp. I dylika fall inverkar inte en fördröjning med några veckor på slutresultat av vården för enskilda patienter. Då det är fråga om akut leukemi och den allra mest elakartade formen av hjärncancer kan däremot även en kort fördröjning ha en negativ inverkan.

Alla som har drabbats av cancer vill få vård utan dröjsmål och väntan på vården orsakar ångest och vånda. Många av dem som är i vårdkön är sjuklediga. Cancervården kostar dessutom mera och vårdresultaten är sämre om cancern hinner växa. Förutom mänskligt lidande förorsakar köerna alltså onödiga kostnader.

Cancerpatienter får ofta vänta en tid på vård efter att de har fått sin diagnos, eftersom patologen först måste analysera vävnadsbiten för att typisera cancern noggrannare. Läkarna måste dessutom göra till exempel magnet- och röntgenundersökningar. Detta kan ibland ta flera veckor. Analysen är viktig eftersom vården ofta baserar sig på cancerformen och cancerns biologiska egenskaper. Spridningen av cancern bör utredas noggrannt, eftersom vården av lokal cancer och utspridd cancer kan vara fullständigt olika.

”Finland, Norge, Sverige och Schweiz har de bästa vårdresultaten för cancer i Europa. Vi vill göra situationen ännu bättre. Därför är det viktigt att upptäcka cancer i ett så tidigt skede som möjligt och att ge ändamålsenlig vård”.

”Cancervård är alltid så kallad brådskande vård. Därför är det dags att ingripa”, konstaterar minister Risikko.

För mer information: medicinalråd Jouko Isolauri, tfn (09) 160 74194, 050 516 0624

Tillbaka till toppen