Hoppa till innehåll
Media

Barnbidraget för ensamförsörjare höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2007 10.40
Pressmeddelande -

En förhöjning i det barnbidrag som betalas till ensamförsörjare föreslås från och med början av nästa år. Från och med 1.1 2008 skulle barnbidragets ensamförsörjartillägg stiga från nuvarande 36,60 euro till 46,60 euro i månaden per barn. Statsrådet beslöt vid sin session den 13 september 2007 att föreslå att Republikens president ger ett lagförslag om detta till riksdagen. Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för år 2008.

Med ensamförsörjare avses en person som inte är i ett äktenskap eller som bor skilt från sin äkta hälft. En person anses inte vara ensamförsörjare om han eller hon utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med en annan person i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden. Omkring 20 procent av alla barnfamiljer i Finland är ensamförsörjarfamiljer. Det är fråga om ungefär 160 000 barn.

Barnbidragets ensamförsörjartillägg höjdes senast år 2004, då förhöjningen var tre euro i månaden. Ensamförsörjartillägget började utbetalas i samband med den så kallade familjestödsreformen för tio år sedan, år 1994. Barnbidraget är en av de största utgiftsposterna i statens budget. År 2006 var barnbidragsutgifterna över 1,4 miljarder euro.

Propositionen förverkligar regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens andra regering. Enligt programmet binder sig regeringen att minska illamående, utslagning, fattigdom och ojämlikhet bland barn, unga och familjer genom att bland annat förbättra barnfamiljernas ekonomiska situation.

För mer information: regeringssekreterare Eeva Mäenpää, SHM, tfn (09) 160 74352

Tillbaka till toppen