Hoppa till innehåll
Media

Arbetslivsseminarium i Karleby

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2006 6.30
Pressmeddelande -

Inom flera branscher har arbetet blivit mera belastande under de senaste åren. Brådska, bristen på arbetskraft och effektivitetskraven ökar trycket på personalen och inverkar på arbetsgemenskapens relationer. Ett ständigt s.k. jäsningstillstånd skadar relationerna mellan arbetskamraterna samtidigt som andan på arbetsplatsen blir sämre. Glädjen i arbetet försvinner. För att råda bot på problemen har man utvecklat olika metoder och lösningar, s.k. god praxis i arbetslivet. Befintlig kunskap borde utnyttjas i allt större utsträckning för att utveckla arbetsgemenskaperna.

Vid det seminarium om god praxis i arbetslivet som ordnades den 4 september i Karleby presenterades bland annat tankar om hur svåra frågor skall tas upp på arbetsplatsen, hur man kan göra arbetsgemenskapen mera motiverad, kunnig och engagerad samt hur man mår bra på arbetsplatsen. I sitt öppningsanförande konstaterare statssekreterare Leila Kostiainen från social- och hälsovårdsministeriet att ett sätt att avvärja hotet om brist på yrkeskunnig arbetskraft är att ta bättre hand om arbetstagarna.

De mentala problemen och särskilt sjukledigheterna på grund av depression har ökat klart liksom också arbetsoförmågan. I Österbotten pågår ett projekt, Österbotten-projektet, med vilket man försöker bromsa upp den här utvecklingen. Med projektet vill man förändra attityderna på arbetsplatserna så att även en person med mentala problem skallkunna delta i arbetslivet. Inom ramen för projektet ordnas utbildning för företagshälsovården och arbetarskyddet, där man bland annat betonar vikten av att olika aktörer tillsammans utvecklar arbetet.

Karleby stad har satsat på personalens välbefinnande genom att göra upp ett särskilt program för välbefinnande. Målet med programmet är en välmående, kunnig och motiverad personal och en välfungerande arbetsgemenskap. Man satsar bland annat på att ge personer i förmansställning handledning i att leda äldre personer, rättvist bemötande, att orka i arbetslivet samt hur man identifierar förändringar i den psykiska arbetsförmågan.

Seminariet ordnades av social- och hälsovårdsministeriets Veto-program, ett program för ett lockande arbetsliv, samt Österbotten-projektet, ett projekt för att utveckla mentalvårdsarbetet och missbrukarvården i Vasa, Syd-Österbottens och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

Ytterligare information:
Projektchef Ismo Suksi, SHM, Veto-programmet, tfn 0400 409 717
Projektchef Matti Kaivosoja, Österbotten-projektet, tfn 044 723 23 60

Tillbaka till toppen