Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

APL-indexförhöjningar för år 2006

Social- och hälsovårdsministeriet
26.10.2005 12.25
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har den 26 oktober fastställt APL-indextalet för år 2006. Indextalet för löpande pensioner är 2081. Lönekoefficienten, som används för justering av de inkomster som ligger till grund för förmåner, är 1,063. Indextalet under övergångsperioden i samband med pensionsreformen är för vissa pensioner 2246.

Arbetspensionsindexet stiger med cirka 1,7 procent, lönekoefficienten med 3,4 procent och indextalet under övergångsperioden med cirka 2,5 procent jämfört med år 2005. Avsikten med indexjusteringarna är att bibehålla realvärdet på långvariga socialskyddsförmåner

Indexförhöjningarna medför tilläggskostnader om uppskattningsvis 299 miljoner euro. Statens andel är cirka 59 miljoner euro och kommunernas andel cirka 46 miljoner euro. Resten ankommer huvudsakligen på pensionssystemet för den privata sektorn.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Maritta Hirvi, tfn 09-160 743 38

Tillbaka till toppen