FI SV EN

Jämställd karriärutveckling för chefer (TASURI)

Tasuri

En jämnare könsfördelning i det ekonomiska beslutsfattandet förbättrar kvaliteten och resultatet när det gäller ledarskapet inom företaget. Genom att stärka en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i de ledande befattningarna i företagen kan man inverka positivt på företagens innovativitet och effektivitet samt företagets offentlighetsbild.

 Genom att beakta både kvinnors och mäns kunnande kan man få all möjlig sakkunskap och resurser i bruk, mångsidighet i styrelsearbetet och även kvinnors röst hörs i det ekonomiska beslutsfattandet. Beaktandet av en jämn könsfördelning är en del av företagens samhällsansvar.

TASURI stödde regeringens jämställdhetsprogram

Projektet Jämställd karriärutveckling för chefer (TASURI) (Gender Equality in Top Management - Changing Practices in Economic Decision-Making), som leds av jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet, stödde genom sina åtgärder genomförandet av regeringens jämställdhetsprogram 2012-2015.

Projektet delfinansierades av EU-programmet Progress (Support for national actions for equality between women and men, in particular in economic decision-making). Projektet TASURI genomfördes under perioden  1.11.2013 - 30.9.2015.

Projektets mål och utredningar

Projektet TASURI hade som mål att

  • uppnå en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i företagens högsta ledning och på så sätt främja kvinnors karriärutveckling och jämställdheten mellan könen i arbetslivet
  • utveckla och etablera jämställdhetsstatistik om företagens högsta ledning utveckla praxis vid rekrytering av ledningen så att de bättre beaktar jämställdhetsperspektivet i fråga om könen samt
  • stärka det riksomfattande samarbetet mellan viktiga aktörer och på så sätt främja en jämnare könsfördelning i företagens ledande befattningar.

Resultaten av projektet

I projektet genomfördes två utredningar som uppdrag:

Seminarier

Seminariet I ledningens topp - Praxis och synvinklar på främjandet av jämställdhet mellan könen i företagens högsta ledning hölls den 10.6.2014 i Helsingfors. Seminariet ordnades i samarbete med Centralhandelskammaren och projektet Arbetslivet 2020.

Seminariet Navigeringer till toppen som ordnades i våren 2015 fokuserade på kvinnors karriärutveckling och rekryteringspraxis och -processer som beaktar jämställdhet mellan könen. Seminariet hölls den 24.3.2015 i Helsingfors i samarbete med Akava, Finlands Näringsliv EK, FEX Suorahakuyritykset ry (Finnish Executive Search Firms’ Association) och Centralhandelskammaren.

Mer information

  • tasy[at]stm.fi

 

Mer information