Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd till utveckling av boende och service för äldre personer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2021 11.39
Nyhet

Kommuner och samkommuner kan nu ansöka om statsunderstöd för att utveckla boendet och servicen för äldre personer. Syftet är att det ska utvecklas en verksamhetsmodell som på ett flexibelt sätt kan förena olika boendelösningar med service som motsvarar äldre personers behov och med annan verksamhet.

Utgångspunkten är att klienten ska få tillbringa resten av sitt liv i sitt eget bekanta hem och att servicen där kan ökas på ett flexibelt sätt när klientens servicebehov blir större. 

En miljon euro har reserverats för 2021–2022 för utvecklingen av en verksamhetsmodell för en modell för flexibel service i boendet för äldre (JOPA). Ansökningstiden för statsunderstöd går ut den 30 april 2021.

Projektet är ett led i det nationella åldersprogrammet. Programmet genomför också regeringsprogrammet samt den kvalitetsrekommendation som syftar till att främja boendelösningar som är lämpliga för äldre, till exempel mellanformer av boende och boende i gemenskap.

Mer information

Marjaana Pennanen, projektchef, tfn 0295 163187, [email protected]

Tillbaka till toppen