Hyppää sisältöön
Media

Biopankit: Valtionavustusta haettavissa biopankkitoimintaan, lainsäädännön kokonaisuudistuksen ohjausryhmä asetettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2021 10.52
Tiedote 243/2021

Sosiaali- ja terveysministeriön johtamassa Yksilöllistetty lääketiede -hankkeessa toimeenpannaan terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on  vahvistaa kansallista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa. Hanke perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi kehittyy tutkimus- ja innovaatioympäristönä nykyisiä tutkimuksen ja kehittämisen ekosysteemejä vahvistamalla, sekä julkisen ja yksityisen sektorin innovaatiokumppanuusmallia kehittämällä. Terveysalan TKI-toiminnan kasvustrategian tiekartan päivitys julkaistiin 1.12.2020 kolmen ministerin ja ministeriön (TEM, OKM, STM) allekirjoituksilla.

Valtionavustusta haettavissa biopankkitoimintaan 

Yhtenä Yksilöllistetty lääketiede -hankkeen tärkeänä toimenpidealueena on pyrkimys julkisten biopankkien toiminnan yhtenäistämiseen. Tavoitteena on lisätä toiminnan avoimuutta, tehostaa biopankkien toimintoja yhtenäistämällä toimintatapoja sekä varmistaa tehokas yhteistyö eri osaamiskeskittymien, etenkin tulevaisuudessa perustettavan genomikeskuksen kanssa. Genomikeskus olisi genomitiedon käsittelyyn liittyvä asiantuntijaviranomainen, joka säilyttäisi, tulkitsisi sekä käsittelisi genomitietoa ja mahdollistaisi tiedon hyödyntämisen ihmisten terveyden hyväksi.

Valtionavustusta on haettavissa yhteensä 900 000 euroa. Hakuaika on 1.9.-30.9.2021. Valtionavustusta haetaan vuodelle 2022. 

Biopankkilainsäädännön kokonaisuudistuksen ohjausryhmä asetettu uudelle kaudelle

Hallituksen esitys uudeksi biopankkilaiksi on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle vuoden 2022 aikana. STM on asettanut biopankkilainsäädännön ohjausryhmän ajalle 5.7.2021–31.12.2022. 

Ohjausrymän tavoitteena on seurata ja arvioida biopankkitoimintaa ihmisperäisiä näytteitä käyttävässä tutkimuksessa, sekä ohjata biopankkitoiminnan edellyttämän infrastruktuurin rakentamista Suomessa yhteistyössä tutkijoiden, rahoittajien, terveydenhuollon palvelujärjestelmän, asiantuntijalaitosten, potilasjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Edustettujen tahojen näkemykset ja asiantuntemus toimivat lainvalmistelua tukevana tiedonlähteenä. Ohjausryhmä on nimennyt työnsä tueksi alaryhmän, jossa on mm. laaja biopankkitoimijoiden edustus.

Lisätiedot:

Johtaja Tuula Helander, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö, p. 0295 163 480
Erityisasiantuntija Sari Palojoki (hankkeen kokonaiskoordinaatio), p. 0295 163 456
Erityisasiantuntija, lakimies Marja Penttilä (Biopankkilainsäädännön kokonaisuudistus) p. 0295 163 682

sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Sivun alkuun