Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vivikka Richt ny kommunikationsdirektör vid social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet 26.3.2020 13.52
Pressmeddelande 66/2020
Vivikka Richt

Statsrådet utnämnde torsdagen den 26 mars Vivikka Richt till kommunikationsdirektör vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Richt tillträder posten den 1 maj 2020.

Vivikka Richt har sedan hösten 2018 arbetat som kommunikationsdirektör vid Kervo stad. Under hösten 2019 skötte hon också kommunikationen för utredaren av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland. År 2018 arbetade Richt som kommunikations- och marknadsföringschef vid Riihimäki stad. Åren 2014–2018 var hon kommunikationschef vid Nationalgalleriet och åren 2010–2014 kommunikationschef för stadsdirektören vid Vanda stad. Åren 1999–2010 arbetade Richt vid Rundradion som nyhets- och aktualitetsredaktör och producent både i Finland och utomlands. Richt har avlagt Master of Science-examen (European Communication).

Social- och hälsovårdsministeriets kommunikationsenhet ansvarar för social- och hälsovårdsministeriets samlade kommunikation och för arbetet med intressentgrupper. Ministeriets kommunikation stöder strategimålen och målen i regeringsprogrammet.

Kommunikationsdirektören är chef för kommunikationsenheten och ledningens sakkunniga i planeringen, genomförandet och samordningen av kommunikationen och arbetet med intressentgrupper. Kommunikationsdirektören svarar för planeringen av den strategiska kommunikationen och för att ministeriets kommunikation och arbete med intressentgrupper stöder en verkningsfull verksamhet.

Ytterligare information

Liisa Perttula, regeringsråd, tfn 02951 63521