Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Osallistu kisaan ja suunnittele uudenlainen hyvinvointisovellus – tiedossa 500 000 euron rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.12.2017 15.00
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on käynnistänyt suunnittelukilpailun sovellusten kehittäjille. Kilpailussa haetaan uusia terveys- ja hyvinvointisovelluksia, jotka sopivat liitettäviksi Omakannan Omatietovarantoon.

Kilpailun tarkoitus

Tarkoituksena on, että sovellukset parantavat ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja edistävät hyvinvointia. Sovellusten on hyödynnettävä Omatietovarantoa, joka on kansalaisten hyvinvointitietojen tallennuspaikka. Omatietovaranto on osa Kanta-palvelujen kokonaisuutta.

Kilpailussa haetaan myös ratkaisua siihen, miten Omatietovarannon laiteliitäntöjä voidaan toteuttaa ja miten kaupallisten toimijoiden ekosysteemit (Fitbit, Apple Healthkit, Google Fit, Nokia/Withings jne.) laitteineen olisi kytkettävissä Omatietovarantoon.

Kehittäjät voivat osallistua kilpailuun myös jo olemassa olevalla sovelluksella kunhan se vain hyödyntää Omatietovarantoa.

Kilpailussa etsitään ratkaisua kolmessa eri kategoriassa:

A. paras kansalaisen omatoimisuutta, hyvinvointia ja itsehoitoa edistävä sovellus (itsehoito ei sisällä asiointia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan kanssa)
B. paras kansalaisen omahoitoa edistävä sovellus (omahoitoon sisältyy asiointiyhteys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan kanssa)
C. hyvinvointilaitteiden ja ekosysteemien liittäminen omatietovarantoon – tavoitteena mahdollistaa hyvinvointimittausten automaattinen siirtyminen osaksi Omatietovarannon tietosisältöä

Kilpailun aikataulu

  • hakemukset kilpailuun on jätettävä 18.12.2017 mennessä
  • lopulliset kilpailuehdotukset on jätettävä 17.1.2018 mennessä
  • aikataulu on kuvattu tarkemmin kilpailukutsussa

Palkinnot

  • jokainen lopullisen kilpailutyön jättävä saa 3 000 euroa
  • kunkin kategorian voittaja saa 10 000 euroa
  • tämän jälkeen tehdään 100 000 euron suorahankinta näiden kolmen voittajan kanssa. Lisäksi on olemassa optio jatkokehittää ideaa 200 000 eurolla.

Katso kilpailun esittely: App Design competition for the Finnish national PHR

Mikä Omatietovaranto?

Omakannan Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan ja jakaa halutessaan tiedot esimerkiksi häntä hoitavan terveydenhuollon toimijan kanssa. Hyvinvointitiedoilla tarkoitetaan kansalaisen mittaus-, elämäntapa- ja aktiivisuustietoa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi päivittäinen askelmäärä, verensokeri, verenpaine, paino ja CPAP-laitteen käyttöarvot.

Sovellusten kehittäjät voivat nyt liittää oman sovelluksensa Omatietovarannon testiympäristöön. Sovellus voi esimerkiksi mahdollistaa tiedon tallentamisen suoraan mittalaitteesta. Liitettävien sovellusten on täytettävä muun muassa tietoturvavaatimukset. Omatietovaranto käyttää HL7 FHIR -standardia, joka tarjoaa uuden kansainvälisen tavan sote-tietosisältöjen kehitykseen pienillekin sovelluskehittäjille.

Omatietovarantoon liittyminen on ilmaista sovelluksen tekijöille. Omatietovarantoon liittyvät sovellukset saavat myös näkyvyyttä Kanta-palvelujen kautta. Omakanta-palvelussa käydään 1,3 miljoonaa kertaa kuukaudessa. Kanta-brändi on arvostettu ja tunnettu.

Lisätietoa

erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, STM, p. 02951 63702, [email protected]

Sivun alkuun