FI SV EN

Suunnittelukilpailu Omatietovarannon hyvinvointisovelluksille

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää suunnittelukilpailun sovellusten kehittäjille. Kilpailussa haetaan kehittäjiä uudenlaisille terveys- ja hyvinvointisovelluksille, jotka parantaisivat ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja edistäisivät hyvinvointia. Sovellusten on hyödynnettävä Omatietovarantoa.

 

Palkinnot
Kilpailussa jaetaan palkintoina 30 000 euroa eli 10 000 kunkin kategorian voittajalle.
Jokainen lopullisen kilpailutyön jättävä tiimi saa 3 000 euron korvauksen.
Kilpailun jälkeiseen hankintaan optioineen on varattu yhteensä 500 000 euroa.

Katso kilpailun esittely: App Design competition for the Finnish national PHR

Mikä Omatietovaranto?

Omatietovaranto on kansallinen tietovaranto, johon kansalainen voi tallentaa hyvinvointitietojaan. Hyvinvointitiedoilla tarkoitetaan kansalaisen mittaus-, elämäntapa- ja aktiivisuustietoa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi päivittäinen askelmäärä, verensokeri, verenpaine, paino ja CPAP-laitteen käyttöarvot.

Omatietovarannon avulla kansalainen voi siis kerätä omaan hyvinvointiinsa liittyviä tietoja, ja päättää näiden käytöstä eri yhteyksissä. Kansalainen voi esimerkiksi jakaa tiedot häntä hoitavan terveydenhuollon toimijan kanssa.

Omatietovaranto kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin eli Kanta-palveluihin. Kanta-palvelut sisältävät potilastiedon arkiston, reseptikeskukset, tiedonhallintapalvelun, eräitä tukipalveluita ja Omakanta-palvelun, joka tarjoaa kansalaiselle käyttöliittymän Kanta-palveluissa oleviin tietoihin. Omatietovaranto avautuu Kanta-palveluihin vuoden 2017 aikana.

Omatietovarantoon tallennetaan tietoja hyvinvointisovelluksilla. Myös eri mittalaitteiden tieto voi kulkea hyvinvointisovelluksista automaattisesti Omatietovarantoon. Kanta-palveluista säädettyä asiakastietolakia on tarkoitus muuttaa niin, että terveydenhuollon potilastiedot, kuten esimerkiksi potilasasiakirjat ja sähköiset lääkemääräykset, ovat hyödynnettävissä hyvinvointisovelluksissa, jos kansalainen näin haluaa.

Hyvinvointisovelluksia rakennetaan ODA ja virtuaalisairaala 2.0 hankkeissa. Suunnittelukilpailussa kehitettävän sovelluksen ei tulisi olla päällekkäinen edellä mainittujen hankkeiden kanssa, vaan tuottaa jotain hankkeista puuttuvaa tai täydentää hankkeiden toteutuksia.

Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on laventaa Omatietovarannon ympärille muodostuvaa ekosysteemiä ja tuottaa uusia innovatiivisia hyvinvointisovelluksia, jotka täydentävät yllä mainittujen hankkeiden tuottamia ratkaisuja. Kilpailussa haetaan myös ratkaisua siihen, miten Omatietovarannon laiteliitäntöjä voidaan toteuttaa, ja miten kaupallisten toimijoiden ekosysteemit (Fitbit, Apple Healthkit, Google Fit, Nokia/Withings jne.) laitteineen olisi kytkettävissä Omatietovarantoon.

Kilpailussa haetaan ratkaisua kolmessa eri kategoriassa:

A. paras kansalaisen omatoimisuutta, hyvinvointia ja itsehoitoa edistävä sovellus (itsehoito ei sisällä yhteyttä sote-toimijaan)

B. paras kansalaisen omahoitoa edistävä sovellus (omahoito sisältää yhteyden sote-toimijaan)

C. hyvinvointilaitteiden ja ekosysteemien liittäminen omatietovarantoon - tavoitteena mahdollistaa hyvinvointimittausten automaattinen siirtyminen osaksi omatietovarannon tietosisältöä

Kilpailun aikataulu

  • hakemukset kilpailuun on jätettävä 18.12.2017 mennessä
  • lopulliset kilpailuehdotukset on jätettävä 17.1.2018 mennessä
  • aikataulu on kuvattu tarkemmin kilpailukutsussa.

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot kilpailusta:

Lisätietoja

Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija 
STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163702