Hyppää sisältöön
Media

Lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumista kehitetään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2022 16.06
Tiedote 156/2022

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnisti vuoden 2021 alussa osana kuntoutuksen uudistamista hankkeen lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen kehittämiseksi. Hankkeen tuloksena on syntynyt opas, joka on nyt lausuttavana lausuntopalvelussa.

Oppaan lähtökohtana on vahvistaa asiakkaan osallisuutta muun muassa kuntoutustarpeen ja tavoitteiden määrittelyssä, kuntoutuksen suunnittelussa sekä selkeyttää kuntoutukseen ohjautumista. Oppaan tavoitteena on yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen perusteita, toimia ammattilaisten työn ohjeistuksena sekä lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien henkilöiden tietolähteenä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen perusta muodostuu monesta eri osa-alueesta, jotka tulee ottaa huomioon niin lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutujalähtöisessä arvioinnissa, suunnittelussa ja seurannassa kuin palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä. Oppaassa on kuvattu myös sellaisia hoito- ja kuntoutuspalveluita, jotka eivät lähtökohtaisesti sisälly lääkinnälliseen kuntoutukseen, mutta jotka työnjaon selkiyttämisen ja palveluihin ohjaamisen tai saatavuuden vuoksi on nähty perustelluiksi kuvata tässä oppaassa.

Hankkeessa ja oppaan kehittämisessä oli mukana asiantutijaryhmiä, mm. lasten, työikäisten, ikäihmisten, kuulon ja näön kuntoutuksen erityispiirteiden parissa.

Opasta on esitelty vuoden aikana kuntoutuksen uudistuksen webinaareissa sekä erilaisissa kuntoutuksen tilaisuuksissa. Nyt opas on lausuntopalvelussa kommentointia varten. Lausuntoaika päättyy 12.8.2022. 

Opas viimeistellään lausuntokierrokselta saadun palautteen pohjalta tulevan syksyn aikana ja julkaistaan joulukuussa 2022.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Anne Kanto-Ronkanen, p. 0295 163 153, [email protected]
Erityisasiantuntija Seija Sukula, p. 0295 163 297, [email protected]

Sivun alkuun