FI SV EN

Pohjoismainen hyvinvointimalli näkyväksi

Ihminen on keskeisenä aiheena Suomen pohjoismaiden puheenjohtajuuskaudella 2016. Teemaa käsitellään monipuolisesti myös kolmen ministeriön yhteishankkeessa. Kolmivuotisessa hankkeessa haetaan uusia ratkaisuja ja toimintamalleja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja tasa-arvon säilymiseen tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen sekä talous- ja työmarkkinoiden muutokset luovat haasteita.

”Hyvinvoivien ihmisten innovatiivinen ja avoin Pohjola 2020 – Mahdollisuuksien tasa-arvoa hyvinvoinnista, kulttuurista, koulutuksesta ja työstä” - hanke (2016–2018) toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Vahvempaa pohjoismaista hyvinvointipoliittista yhteistyötä

Tavoitteena on muodostaa yhteinen poliittisen tason näkemys siitä, miten myös jatkossa varmistetaan pohjoismainen lisäarvo asiantuntijayhteistyössä. Lisäksi vahvistetaan pohjoismaista hyvinvointipoliittista yhteistyötä ja tiedon jakamista. Hankkeen teemoja ovat hyvinvointi, moninaisuus, yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Erityisenä painopistealueena ovat lapset ja nuoret.

Hankkeessa käytetään pohjoismaisten asiantuntijalaitosten NVC, NIKK, ja NIVA:n osaamista ja yhdistetään sitä muiden pohjoismaisten toimijoiden, kuten Nordforskin osaamiseen.

Prioriteettihankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2016 - 2018 on 900 000 euroa. Pohjoismaiden ministerineuvosto vastaa hankkeen rahoituksesta.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Kirsi-Marja Lehtelä, THL p. 029 524 6879

 

Lisätietoja