Hyppää sisältöön
Media

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta yli 180 miljoonaa euroa hyvinvointialueille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2021 13.48
Tiedote 406/2021

Sote-uudistus muodostuu sekä sisällöllisestä että rakenteellisesta uudistuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta toteutetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla ja siihen liittyvillä valtionavustuksilla. Ohjelman tarkoituksena on tukea hyvinvointialueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus.

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa valtionavustuksina Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman täydentävän valtionavustushaun kautta hyvinvointialueille 140,9 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelmalla kehitetään tulevien hyvinvointialueiden perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa.

Avustukset on käytettävä aikavälillä 1.1.2021-31.12.2023 syntyneisiin kustannuksiin. Valtionavustuksista 21 miljoonaa euroa kohdentuu lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan. Hakijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta rahoituksen saamiseksi. Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille sisältyy kaikkiin hankkeisiin.

Valtionavustushaku alkoi 16.8. ja päättyi 15.10.2021. Hakemukset saatiin kaikilta hyvinvointialueilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja STM vastasivat hakemusten laadullisesta arvioinnista. Lisäselvityksiä pyydettiin kaikilta hakijoilta hoitoon pääsyn parantamiseen liittyviin hakemuskohtiin. Valtionavustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan vuonna 2020 käynnistettyjä hankkeita. Jokaisella hyvinvointialueella painotetaan toimenpiteitä tilanteen ja tunnistettujen asiakastarpeiden mukaan.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö jakaa valtionavustuksina Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman erillisen valtionavustushaun kautta viidelle yliopistollisen sairaalan sairaanhoitopiirille 11,9 miljoonaa euroa. Valtionavustuksen tarkoitus on tukea Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaista hyvinvointialueiden kehittämistyötä vahvistamalla yhteistyöalueilla tehtävää alueellista kehittämistä ja koordinaatiota koskien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus). Rahoitus täydentää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan ohjattua mielenterveysstrategian rahoitusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa jokaiselle hyvinvointialueelle valtionavustusta myös iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen. Avustusta myönnetään yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023.

Lisätietoja

hankepäällikkö Kirsi Paasovaara, p. 029 5163012 ja neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, p. 029 5163549, [email protected]

•    Esitysmateriaalit

Sivun alkuun