Työkykyohjelma

työkykyohjelma kuvituskuva

Työkykyohjelma parantaa osatyökykyisten työllisyyttä 

Hallituksen tavoite on saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että myös osatyökykyisillä on mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. Työkykyohjelma on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Sen toteutus on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä arviolta 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa työhön kykeneviä. Työkykyohjelmassa ja sen toimenpiteissä etsitään ratkaisuja tiedossa oleviin osatyökyisten työllistymisen ongelmiin.

Tarkoitus on edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista. Tämä voidaan toteuttaa tarjoamalla heille tarkoituksenmukaiset työkyvyn tuen palvelut. Uusia keinoja haetaan mm. kokeiluhankkeista vaikuttavien palvelujen ja toimintamallien käyttöönottamiseksi. 

Työkykyohjelman toimenpiteet koskevat työttömiä. Useimmat toimenpiteet ovat laaja-alaisia ja etsivät samanaikaisesti ratkaisuja, jotka tukevat sekä osatyökykyisten työkykyä että heidän työllistymistään.

Työkykyohjelman tavoitteena on

  • tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarve 
  • tarjota osatyökykyisille yksilöllisiä ja oikea-aikaisia työkyvyn ja työllistämisen palveluja 
  • vahvistaa asiantuntijoiden osaamista ja resursointia osatyökykyisten palvelujen parantamiseksi
  • edistää työpaikkojen syntymistä osatyökykyisille 
  • kehittää palveluja työnantajille osatyökyisten rekrytoinnin helpottamiseksi
  • uudistaa käytössä olevia kuntoutuspolkuja ja kuntoutuspalveluja kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta
  • hakea ratkaisuja rekrytointikynnyksen madaltamiseksi kehittämällä palveluja ja osallistumalla sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun

Työkykyohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon-alojen toimenpiteet tukevat ja täydentävät toisiaan. Niitä toteutetaan vuosina 2019-2023.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimet keskittyvät osatyökykyisten työllistymisen esteiden purkamiseen ja työllistymistä vauhdittaviin toimiin. Samalla ehkäistään työttömyyden pitkittymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitetään osatyökyisten työkyvyn tuen palveluja.

STM vastaa työkyvyn tuen palvelujen tuomisesta sote-keskuksiin

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on ohjelman toimenpidekokonaisuus, jossa työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta.

Myös sosiaaliturvauudistuksella on vahva kytkös työkykyohjelmaan. Sosiaaliturvauudistuksessa luodaan nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

Varhainen tuki ja asiakkaiden tarpeista lähtevät palvelut

Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.

Ohjelmassa sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on neljä toimenpidekokonaisuutta:

1.    Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
2.    Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna
3.    Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista (työkykykoordinaattorit)
4.    Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta

Työkykyohjelma hyödyntää aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia.

Lisää ohjelmasta ja STM:n vastuulla olevista toimenpiteistä voit lukea THL:n sivuilta. THL vastaa ohjelman käytännön toimeenpanosta ja valtionavustushankkeita koskevasta viestinnästä STM:n toimenpiteiden osalta.

Valtionavustukset työkyvyn tukemiseen

STM on myöntänyt kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia, jotta ne voivat valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Avustuksen sai 22 hanketta eri puolilta Suomea. Avustusten kokonaissumma on 17 miljoonaa euroa.

Kaikki valtionavustusta saaneet hankkeet esitellään THL:n verkkosivuilla. 

Työ- ja elinkeinoministeriö:

Seuraa aihetta somessa:

#työkykyohjelma #osatyökykyiset #työkyky #työllisyys #työelämä #työhyvinvointi

Lisätietoja

Niina Kovanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163726