Työkykyohjelma 2019-2023: Työkyvyn palvelut osaksi tulevaisuuden sote-keskusta

Työkykyohjelman tarkoituksena on   Ohjelman logo. Teksti: Työkykyohjelma.

  • tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä,
  • ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä
  • lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

STM vastaa työkyvyn tuen palvelujen tuomisesta sote-keskuksiin

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on ohjelman toimenpidekokonaisuus, jossa työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta.

Myös sosiaaliturvauudistuksella on vahva kytkös työkykyohjelmaan. Sosiaaliturvauudistuksessa luodaan nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

Valtionavustukset työkyvyn tukemiseen myönnetty

STM on myöntänyt kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia, jotta ne voivat valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Avustuksen sai 22 hanketta eri puolilta Suomea. Avustusten kokonaissumma on 17 miljoonaa euroa.

Kaikki valtionavustusta saaneet hankkeet esitellään THL:n verkkosivuilla. 

Varhainen tuki ja asiakkaiden tarpeista lähtevät palvelut

Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.

Ohjelmassa sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on neljä toimenpidekokonaisuutta:

  1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
  2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna
  3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista (työkykykoordinaattorit)
  4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta

Työkykyohjelma hyödyntää aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia.

Lisää ohjelmasta voit lukea THL:n sivuilta. THL vastaa ohjelman käytännön toimeenpanosta ja valtionavustushankkeita koskevasta viestinnästä.

Lisätietoja

Ritva Partinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163330  


Niina Kovanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163726