Ledningen och organisationen

Social- och hälsovårdsministeriets verksamhet leds av två ministrar och en kanslichef. Ministrarna kan bistås av en statssekreterare. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet behandlar ärenden som gäller jämställdhet.

Social- och hälsovårdsministeriet har sex avdelningar. Avdelningarna svarar för beredningen och utvecklandet av de centrala uppgifterna inom social- och hälsovården, den sociala tryggheten, jämställdheten och arbetarskyddet. Avdelningarna svarar också för styrningen och samordningen av genomförandet av dessa uppgifter. Vid ministeriet finns dessutom fyra fristående enheter.

Avdelningarna vid social- och hälsovårdsministeriet är

De fristående enheterna vid ministeriet är

Ministeriets interna revision lyder direkt under kanslichefen.

Social- och hälsovårdsministeriet har cirka 440 anställda.

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde finns flera ämbetsverk och inrättningar samt delegationer och nämnder.

De två ombudsmän som tidigare fanns i anslutning till ministeriet, jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen, överfördes vid ingången av 2015 från social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde till justitieministeriets förvaltningsområde.

Schema över social- och hälsovårdsministeriets organisation

Social- och hälsovårdsministeriets organisationKlicka på bilden för större version.

 

Lagstiftning om SHM

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsförordning föreskrivs bland annat om ministeriets uppgifter och organisation.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning föreskrivs om ministeriets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem. 

Arbetsordningen föreskrivs närmare om ministeriets avdelningar, ledning samt beredning och avgörande av ärenden.

Lisätietoja

Vivikka Richt, viestintäjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Viestintäyksikkö / VIE 0295163396