Ajankohtaista

Tiedotteet ja uutiset

Sosiaalisten oikeuksien komitealta ratkaisu Suomen sosiaaliturvan tasosta

15.2.2023 12.47

Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea totesi 15.2.2023 julkistetussa ratkaisussaan Suomen sosiaaliturvan tason olevan edelleen liian alhainen. Komitealle 2018 tehty kantelu koski usean eri sosiaaliturvaetuuden sekä toimeentulotuen rahamääräistä vähimmäistasoa. Suomi on saanut komitealta myös aikaisemmin moitteita perusturvan riittämättömästä tasosta. Suomelle on tärkeää toteuttaa uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan velvoitteita. Suomi ottaa komitean ratkaisun huomioon sosiaaliturvan kehittämisessä.


Sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta turvataan oikealla työnjaolla

15.2.2023 10.38

Uudet vastuullisuussuositukset tukevat työnantajia sote-alan kansainvälisissä rekrytoinneissa

15.2.2023 10.33

Työkykyohjelma päättyy – toimia osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi jatketaan

15.2.2023 9.40

STM: Julkisen talouden sopeuttaminen ei saa vaarantaa väestön työ- ja toimintakykyä eikä lisätä eriarvoisuutta

14.2.2023 13.03

Kolumnit

Kasvuohjelma nostaa Suomea terveys- ja hyvinvointialan kärkimaaksi

4.7.2024 14.59

Terveys- ja hyvinvointialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on merkittävää potentiaalia Suomen taloudelliselle kasvulle ja kansainvälistymiselle. Innovatiiviset ratkaisut, kuten digitaaliset palvelut, teknologiset kehityshankkeet, tutkimusinfran vahvistaminen, lääkekehitys ja älykkäät tuotteet tunnistetaan merkittävinä mahdollisuuksina. Suomen on tärkeää olla alalla edelläkävijä.


Rauhan ja toivon Pride

24.6.2024 13.50

Nuorten huumekuolemien taustalta löytyy kasautuneita ongelmia, haavoittuvuutta ja tukitoimien aukkopaikkoja

14.6.2024 8.33

Digiturvaa hyvinvointialueille!

28.5.2024 9.05

Tieto auttaa torjumaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

25.4.2024 13.05

Päätökset