Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Över fem miljoner människor dör årligen genom olycksfall — en stor del av fallen kunde förhindras

Social- och hälsovårdsministeriet
16.9.2016 10.51
Pressmeddelande 141

Varje år skadas tiotals miljoner människor i världen genom olika olyckor och våldsdåd. Dessa skador kräver ofta sjukhusvård och flera av olycksfallen leder till en livslång skada. Över fem miljoner människor förlorar dessutom sitt liv genom olycksfall årligen.

I Finland dör ca 2 500 personer genom olyckor och ca 800 genom självmord årligen. Var tredje person i Finland som dött i arbetsför ålder avlider fortfarande genom olyckor, självmord och på grund av olika alkoholrelaterade orsaker.

Hur kan man minska antalet olycksfall och olyckor globalt? Totalt över ett tusen beslutsfattare, sakkunniga och forskare från över hundra länder dryftar detta vid konferensen Safety 2016. Konferensen arrangeras i Tammerfors den 18–21 september 2016. Vid evenemanget behandlas omfattande förebyggande av självmord, olycksfall och olyckor, inklusive olycksfall i hemmet och på fritiden samt arbets- och trafikolycksfall.

Temat för den internationella konferensen, ”Från forskning till praktik”, sporrar till att använda forskningsrön så att man genom praktiska lösningar kan öka säkerheten och minska antalet olycksfall och olyckor.

Konferensen öppnas av social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila. I samband med evenemanget träffar ministern också Zsuzsanna Jakab, regiondirektör för WHO Europa.

”Olycksfall, våld och självmord kan förebyggas med rätt riktade åtgärder. Till exempel i Finland har antalet dödsfall i trafiken sjunkit till mindre än en fjärdedel av vad det var på 1970-talet. Antalet dödsfall genom självmord har å sin sida minskat med mer än hälften sedan år 1990. Nationella projekt och preventiva program är effektiva och genom olika verksamhetsplaner kan vi spara människoliv”, säger minister Mattila.

Vid konferensen i Tammerfors ges ett uttalande där man konstaterar betydelsen av att förebygga olycksfall och våld även med avseende på hållbar utveckling.

Huvudarrangör för konferensen är Institutet för hälsa och välfärd THL i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.

Du kan följa evenemanget och delta i diskussionen på Twitter under hashtaggen #safety2016fin.

Till webbplatsen för Safety2016 (THL)

Ytterligare information:

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, tfn +358 5052 36207
Wiking Husberg, konsultativ tjänsteman (arbetarskyddsärenden), tfn +358 2951 63475
Satu Leino, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 63428

Sivun alkuun