Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Uusia koronavirustartuntoja huolestuttavasti kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla – eniten pääkaupunkiseudulla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2020 10.00
Tiedote 293/2020

Koronavirustilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiirin alueella. Uusia rajoituksia ja suosituksia on jo otettu ja otetaan käyttöön HUSin alueen lisäksi muuallakin maassa. Toisaalta esimerkiksi Etelä-Savossa tartuntaketjut on saatu hyvin hallintaan.

Viikolla 47 (ajalla 16.11.-22.11.) tapausmäärät ovat kasvaneet jyrkästi, ja tartuntoja todettiin kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla. Valtaosa uusista tartunnoista todettiin HUSin alueella, jossa tartuntoja on ollut eniten koko epidemian ajan.

HUSin lisäksi myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on ilmoittanut siirtyneensä epidemian leviämisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheessa ovat Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

Loput 11 sairaanhoitopiiriä ovat perustasolla kuitenkin siten, että osassa perustasolla olevista sairaanhoitopiireistä yksittäiset kaupungit ovat siirtyneet kiihtymisvaiheeseen. Näitä ovat Alajärvi ja Soini, Kruunupyy, Joensuu, Rauma ja Pori.

Viikolla 47 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 2541 uutta tapausta, mikä on 906 enemmän kuin edellisellä viikolla. Valtakunnallisesti ilmaantuvuus oli 46 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun luku edellisellä viikolla oli 30. 

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 46-47) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 4176  uutta tapausta, mikä on 1315 enemmän kuin edeltävän kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 75 tapausta 100 000 asukasta kohden; sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla vastaava luku oli 52. 

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,0-1,2 (90 % todennäköisyysväli).

Neljännes tartunnan saaneista on ollut karanteenissa positiivisen tuloksen saadessaan

Suurin osa tartunnoista on edelleen peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli noin 3 %, joskin vaihtelua sairaanhoitopiirien välillä on paljon (vaihteluväli 0-36 %). Ulkomaisista tartunnoista kotimaassa aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli alle prosentti kaikista tartunnoista. 

Uusista tartunnoista neljännes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa, kun edellisellä viikolla näitä oli kolmannes.

Testauskapasiteetti on nyt noin 26 000 testiä päivässä. Tämän lisäksi osa alueista on ottanut käyttöön myös antigeenitestejä. Viikolla 47 testejä analysoitiin päivittäin noin 7 000-18 000 kappaletta, näistä positiivisia oli 2,6 %. Edellisestä viikosta nousua on lähes prosenttiyksikön verran.

Tartunnanlähde pystytään selvittämään edelleen noin puolessa tapauksista
Valtakunnallisesti uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä viime viikon tapaan noin puolessa tapauksista, HUSin alueella noin kolmanneksessa.

Noin puolet jäljitetyistä tartunnoista tapahtui samassa taloudessa asuvilla. Työpaikoille tartunnoista jäljitettiin 14 %, oppilaitoksiin ja harrastuksiin molempiin 7 % ja ravitsemisliikkeisiin noin 3 % tartunnoista. Varhaiskasvatuksessa todettiin vain yksittäisiä tartuntoja, vaikka päiväkodeissa oli paljon joukkoaltistuksia. Näistä ja oppilaitosten lukuisista joukkoaltistuksista huolimatta jatkotartuntoja ei juuri ole raportoitu.  

Tartunnat lisääntymässä vanhemmissa ikäluokissa

Valtaosa, noin 75 %, kaikista tapauksista todettiin alle 50-vuotialla ja noin 40 % alle 30-vuotiailla. Tartunnat ovat parin viimeisimmän viikon aikana lisääntyneet myös vanhemmissa ikäluokissa. Yli 60-vuotiaiden osuus on nyt yli 12 % eli muutaman prosenttiyksikön korkeampi kuin pari viikkoa sitten. Huolestuttavasti myös yli 70-vuotiaiden osuus on noussut parissa viikossa kolmisen prosenttiyksikköä noin 6 %:iin.

Yli 70-vuotiailla on kohonnut riski saada koronavirustaudin vaikeampi tautimuoto, joten heidän suojelemisensa tartunnalta on erittäin tärkeää. 

Sairaalahoitoa tarvitsee yhä useampi

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut lokakuusta alkaen. Sairaalahoidossa oli 25.11. yhteensä 134 potilasta, joista 21 oli tehohoidossa. 
Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 16 800, mikä on yli 70 % todetuista tartuntatapauksista.

Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 22 652 koronavirustartuntaa. Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 388.

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla:

Lisätietoja:

Mika Salminen, johtaja, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Kari Auranen, johtava tutkija, THL, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun