Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uudet verkkosivut harmaasta taloudesta avattu

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.12.2017 10.00
Uutinen

Harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta on nyt tarjolla helposti ajankohtaista tietoa uusilla verkkosivuilla www.harmaa-talous-rikollisuus.fi. Uusi viranomaisten ylläpitämä julkinen harmaan talouden tietopankki avataan vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa sivustolla esittäytyy tilannekuvaa ylläpitävät viranomaiset. Verkkosivu http://www.harmaa-talous-rikollisuus.fi on toteutettu yhteensä 21 eri viranomaisen ja ministeriön yhteistyönä ja se avataan kokonaisuudessaan keväällä 2018.
 
Sivusto on toteutettu osana vuosille 2016–2020 vahvistettua kansalliseen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian toimenpideohjelmaa. Sivusto tarjoaa tietopaketin harmaan talouden torjunnasta ja ajankohtaisista ilmiöistä. Sivusto lisää tietoisuutta siitä mitä harmaa talous käytännössä on ja miten se ilmenee. Tietoa julkaistaan kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.

Viranomaisten yhteishanke

Harmaa talous & talousrikollisuus sivuston sisällöstä vastaa tilannekuvan toimituskunta. Toimituskunnassa ovat mukana kaikki keskeiset harmaan talouden torjuntaa tekevät viranomaiset ja ministeriöt. Viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnassa näkyy myös uudella sivustolla. Jokainen viranomainen vastaa omasta lakisääteisestä tehtävästään, mutta tehokas harmaan talouden torjunta edellyttää tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu aktiivisesti harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan. Ministeriö on mukana harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman toteuttamisessa ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa toimivat myös aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet, joilla on merkittävä rooli harmaan talouden torjunnassa työpaikkatasolla.

Uutta sivustoa ylläpitävät sisäministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Verohallinto, Poliisi, Tulli, Valtakunnanvoudinvirasto, Konkurssiasiamiehentoimisto, Aluehallintovirasto, Eläketurvakeskus, Työttömyysvakuutusrahasto, Tapaturmavakuutuskeskus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Valvira, Evira, ELY, Trafi sekä Valtakunnansyyttäjänvirasto.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tapani Aaltela, p. 02951 63494, [email protected]

Sivun alkuun