Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp bereder den elektroniska behandlingen av klientuppgifter inom socialvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2015 9.01
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda inrättandet av det nationella elektroniska arkivet av klienthandlingar inom socialvården (Kansa).

Syftet är att Kansa-arkivet ska skapas i anslutning till hälso- och sjukvårdens Nationella hälsoarkiv, det vill säga Kanta-arkivet.

Målet är att underlätta informationsutbytet mellan olika aktörer inom social- och hälsovården. I fortsättningen kommer det att vara enklare och tryggare för medborgarna att få den service de behöver vid olika enheter i och med att de som utför klientarbete smidigt får tillgång till de klientuppgifter de behöver inom social- och hälsovården.

I ett senare skede skulle medborgarna på ett skyddat sätt på webben granska de egna klientuppgifterna som sparats i Kansa.

Arbetsgruppens uppgift är att bereda de författningsändringar som behövs för att det ska vara möjligt att inrätta och ta i bruk socialvårdens Kansa-arkiv på ett informationssäkert och kostnadseffektivt sätt. Dessutom bereder arbetsgruppen bestämmelserna kring samanvändningen av de patient- och klientuppgifter inom social- och hälsovården som sparats i den nationella elektroniska arkivet.

Arbetsgruppen bedömer också olikheterna i den nuvarande lagstiftningen om patient- och klienthandlingar samt planerar förenhetligandet av lagstiftningen. Målet är att de talrika specialbestämmelserna om behandlingen av klientuppgifter inom social- och hälsovården i framtiden ska samlas i en lag.

Arbetsgruppens verksamhetsperiod pågår från den 20 april 2015 till den 31 maj 2016.

Ytterligare information

utvecklingschef Maritta Korhonen, tfn 0295 163 344, [email protected]
jurist Marja Penttilä, tfn 0295 163 404, [email protected]

Sivun alkuun