Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelee sosiaalihuollon sähköistä asiakastietojen käsittelyä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2015 9.01
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan sosiaalihuollon kansallisen sähköisen asiakasasiakirja-arkiston (Kansa) perustamista.

Kansa-arkisto on tarkoitus luoda terveydenhuollon Kansallisen Terveysarkiston eli Kanta-arkiston yhteyteen.

Tavoitteena on helpottaa tiedonvaihtoa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden välillä. Kansalaisten on jatkossa helpompi ja turvallisempi saada tarvitsemaansa palvelua eri toimipisteistä, kun asiakastyötä tekevät saavat saumattomasti käyttöönsä tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot.

Kansalaiset voisivat myöhemmin tarkastella omia Kansaan tallennettuja asiakastietojaan suojatusti verkossa.

Työryhmän tehtävänä on valmistella säädösmuutokset, jotka mahdollistavat sosiaalihuollon Kansa-arkiston perustamisen ja käyttöönoton tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi työryhmä valmistelee säännökset, jotka koskevat kansalliseen sähköiseen arkistoon tallennettujen sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojen yhteiskäyttöä.

Työryhmä myös arvioi potilas- ja asiakasasiakirjoja koskevan nykyisen lainsäädännön eroavaisuuksia ja suunnittelee lainsäädännön yhtenäistämistä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa lukuisat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevat erityissäännökset koottaisiin yhteen lakiin.

Työryhmän toimikausi on 20.4.2015 - 31.5.2016.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Maritta Korhonen, p. 0295 163 344, [email protected]
lakimies Marja Penttilä, p. 0295 163 404, [email protected] 

Sivun alkuun