Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgivaren ska sörja för trygga arbetsförhållanden under en värmebölja

Social- och hälsovårdsministeriet
27.7.2018 11.27 | Publicerad på svenska 27.7.2018 kl. 14.12
Pressmeddelande

Vid hett väder ska arbetsgivaren med hjälp av olika åtgärder förebygga värmebelastningen.

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbets-tagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Riskerna kan kontrolleras, förebyggas och minimeras om de upptäcks och utvärderas i tid.

Hettan är en belastning

Hettan belastar kroppen och påverkar funktionsförmågan. När temperaturen i arbetsmiljön överstiger 28 °C är det fråga om så kallat hetarbete. Läs mer på Arbetshälsoinstitutets webbplats:

Arbetsgivaren ska med olika åtgärder – såsom luftkonditionering och olika konstruktiva skyddsåt-gärder – förebygga och kontrollera värmebelastningen inomhus. Ytterligare information:

Arbetarskyddsförvaltningen har nyligen publicerat information om

Läs mer om temperaturförhållanden på arbetsplatsen och relaterad lagstiftning

Mer information

Liisa Hakala, tfn 0295 163 566, [email protected] (27.7.)
Tarja Nupponen, tfn 0295 163 485 , [email protected] (från 30.7.)

Sivun alkuun