Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rekommendation om ordnandet av behandlingen av funktionella neurologiska tillstånd har sänts på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
25.4.2018 15.29
Nyhet

Ungefär 3–5 procent av befolkningen lider av långvariga störningar och syndrom som i stor grad begränsar funktionsförmågan och som det inte hittas någon klar orsak till trots undersökningar inom den specialiserade sjukvården. I Finland saknas gemensam vårdpraxis, vårdkedjor och en nivåstrukturering av vården i fråga om funktionella neurologiska tillstånd, vilket gör att patienter undersöks och behandlas på fel ställe eller i onödan. Detta orsakar avsevärda påfrestningar och kostnader för både patienterna och hälso- och sjukvårdssystemet.

Därför har social- och hälsovårdsministeriet bett en expertgrupp att göra en rekommendation för ordnandet av behandlingen av funktionella neurologiska tillstånd. Ett utkast till rekommendation är nu på remiss till 20.5.2018. 

Symtomen vid svåra funktionella tillstånd är sådana som är typiska även vid många allmänt kända sjukdomar. Konstaterande av funktionellt tillstånd förutsätter därför alltid att andra tillstånd med tillräcklig säkerhet har uteslutits.

Identifiering och behandling av funktionella tillstånd kräver kunnande. I utkastet till rekommendation föreslås bland annat att de som arbetar inom social- och hälsovården bör få mer kunskap och att innehållet i behandlingsformerna bör utvecklas. 

Dessutom föreslås en modell för nivåstrukturering av vården. Enligt den bör vården nivåstruktureras enligt hur svåra symtomen är och hur mycket funktionsförmågan är nedsatt. Primärvården, dvs. hälsovårdscentralerna och företagshälsovården, har en central roll i identifieringen och behandlingen av lindrigare tillstånd och i den upprätthållande vården av patienter med svåra symtom efter att dessa fått behandling inom den specialiserade sjukvården. Det föreslås också att det i alla sjukvårdsdistrikt ska finnas enheter eller arbetsgrupper som är specialiserade på behandling av funktionella tillstånd.

Ytterligare information

Tuija Kumpulainen, direktör, tfn 0295 163 280
 

Sivun alkuun