Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en litteraturöversikt om användningen av specialsökhundar för screening av covid-19 hos människor

Social- och hälsovårdsministeriet
10.5.2021 12.12
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en litteraturöversikt av de studier som gjorts om användningen av hundar för screening av coronaviruset.

Vid den systematiska genomgången av litteraturen om användningen av hundens luktsinne för att identifiera covid-19 hittade man sex rapporter som innehöll 
nya resultat, och av dem hade tre referentgranskats. 

För närvarande finns det ingen tillgänglig standardmetod som kan användas parallellt med eller i stället för laboratoriediagnostiken till exempel i situationer där screeningen ska omfatta ett stort antal människor och man också behöver identifiera symtomfria smittbärare.  

Studierna om användningen av specialsökhundar är inte jämförbara. De ger dock ett kunskapsunderlag för fortsatta studier om hur hundens luktsinne kan utnyttjas vid screening av covid-19-sjukdomen eller för att identifiera bärare av sjukdomsalstraren. 

Man måste vara försiktig med att dra slutsatser om studierna. I en del av studierna var antalet prover mycket litet. Utformningen av studierna och metoderna skiljde sig från varandra, och det fanns betydande brister i rapporteringen. Alla de sex studierna genomfördes till exempel utan att hunden var i närheten av den person som testades. Enligt översikten har det ännu inte gjorts någon sådan fältstudie som har visat att hunden kan identifiera smittade personer. Mycket nära de fältförhållanden som krävs för diagnostik eller screening kom man i de två studier där hundarna fick lukta på svettprover eller på klädesplagg som hade använts länge.  

Det behövs snabba och tillförlitliga diagnostikmetoder

Hundarnas mycket känsliga luktsinne har tidigare utnyttjats i stor utsträckning för att söka efter narkotika, sprängämnen och minor.
Kunskapen på området ökar hela tiden, och man vet nu att hundarnas känsliga luktsinne kan upptäcka flyktiga organiska föreningar som utsöndras av människokroppen.

Orsaken till att man vill utnyttja specialsökhundar för screening av covid-19 är att det finns ett behov av snabba och tillförlitliga screening- och diagnostikmetoder för att upptäcka coronasjukdomen. En extensiv coronavirusdiagnostik är det viktigaste när det gäller att bekämpa coronaviruset.   

Som standard i laboratoriediagnostiken används PCR-metoden, som baserar sig på amplifiering av coronavirusets nukleinsyra. PCR-metoden är långsam och kräver stora resurser i situationer där det behövs en snabb metod för screening av smittbärare som kan användas för ett stort antal människor.

För laboratorierna och provtagningen har det utvecklats snabbdiagnostik, men även den kräver resurser.  

Ytterligare information:

Kari S. Lankinen, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295 163 540
Petri Ruutu, forskningsprofessor (emeritus), tfn 029 524 8670

Sivun alkuun