Hyppää sisältöön
Media

STM julkaisi kirjallisuuskatsauksen vainukoirien käytöstä ihmisen covid-19-taudin seulonnassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2021 12.12
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kirjallisuuskatsauksen tutkimuksista koirien käytöstä koronataudin seulonnassa. Järjestelmällisessä kirjallisuushaussa koirien hajuaistin käytöstä covid-19-taudin tunnistamisessa löytyi kuusi alkuperäistuloksia sisältävää raporttia, joista kolme on ilmestynyt vertaisarvioituna.

Tällä hetkellä ei ole käytettävissä laboratoriodiagnostiikan rinnalla tai sen sijasta käytettävää vakiomenetelmää esimerkiksi tilanteisiin, joissa seulotaan suuria määriä henkilöitä, joiden joukossa on myös oireettomia infektion kantajia. 

Vainukoirien hajuaistia hyödyntävät tutkimukset eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Ne antavat kuitenkin pohjaa jatkotutkimuksille, joissa koirien hajuaistia voitaisiin käyttää hyväksi covid-19-taudin tai sen aiheuttajan kantajuuden seulonnassa.

Johtopäätösten teossa on oltava varovaisia. Osassa tutkimuksista testinäytteiden lukumäärä oli erittäin pieni. Tutkimusasetelmat ja menetelmät poikkesivat toisistaan, ja raportoinnissa oli merkittäviä puutteita. 

Yksikään kuudesta tutkimusasetelmasta ei esimerkiksi sisältänyt koiran sijoittumista testin kohteena olevan henkilön lähelle. Katsauksen mukaan ei vielä missään ole raportoitu kenttäsovellusta, jossa koira olisi hajuaistillaan kyennyt tunnistamaan sairastuneen henkilön. Mahdollisesti lähimpänä laajan mittakaavan diagnostiikan tai seulonnan kenttäolosuhteita päästiin kahdessa tutkimuksessa, joissa koira haisteli hikinäytettä tai pitkään käytettyä potilasvaatetta. 

Taustalla tarve kehittää nopeasti toteutettavaa ja luotettavaa diagnostiikkaa

Koirien hyvin herkkää hajuaistia on aikaisemmin käytetty laajasti huumeiden, räjähteiden ja miinojen etsimisessä. On lisääntyvää tietoa siitä, että koiran herkkä hajuaisti voi havaita ihmisen elimistön erittämiä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Vainukoirien hajuaistin hyödyntämisen taustalla covid-19-taudin seulonnassa on tarve löytää nopeasti toteutettavaa ja luotettavaa seulontaa ja diagnostiikkaa koronataudin toteamiseen. Laajamittainen koronavirusdiagnostiikka on taudin torjunnassa avainasemassa. 

Laboratoriodiagnostiikassa vertailustandardina toimii koronaviruksen nukleiinihapon monistamiseen perustuva PCR-menetelmä. PCR-menetelmät ovat hitaita ja vaativat huomattavasti resursseja tilanteissa, joissa tavoitteena on suurelle lukumäärälle henkilöitä nopeasti toteutettava menetelmä viruksen kantajien seulomiseksi.

Laboratoriossa tai näytteenottopaikalla toteutettavaa pikadiagnostiikkaa on kehitetty, mutta nekin vaativat resursseja. 

Lisätietoja:

ylilääkäri Kari S. Lankinen, STM, [email protected], p. 0295 163 540
emeritustutkimusprofessori Petri Ruutu, p. 029 524 8670

Sivun alkuun