Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utöver social- och hälsovårdsstrukturerna förnyas även tjänsternas innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet
15.8.2018 16.01 | Publicerad på svenska 15.8.2018 kl. 16.10
Nyhet

Vid sidan om den lagberedning som gäller landskaps- och vårdreformen har det bedrivits omfattande reformarbete i fråga om innehållet i social- och hälsovårdstjänsterna.

I regionala projekt har man skapat nya verksamhetsmodeller och helheter för tjänster som riktas till olika befolkningsgrupper samt genomfört olika försök. 

Bättre tillgång till tjänster för kunderna

Syftet med reformen av tjänsterna inom hem- och närståendevård, tjänsterna för barn, unga och familjer samt tjänster som stöder partiellt arbetsföras arbetsförmåga och sysselsättning är att säkerställa att de tjänster och det stöd som riktas till dessa befolkningsgrupper utgör kundorienterade helheter. 

I tjänstehelheterna har olika typer av tjänster som producerats av olika aktörer samordnats. För den enskilda medborgaren innebär detta att tjänsterna är tillgängliga enligt principen om all service över samma disk, hen får vård i tid och övergången från en tjänst till en annan fungerar smidigt.

Exempel på tjänstehelheter är familjecentrumen, där alla tjänster för barn, unga och familjer koncentreras. 

Jämlikare tjänster oberoende av bostadsort

När ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen kan man bättre säkerställa jämlikare tjänster runt om i Finland. 

Särskilt inom hem- och närståendevården är tillgången till tjänster på lika villkor oberoende av bostadsort viktigt eftersom Finland åldras i snabb takt, och de regionala skillnaderna i produktionen av tjänster nu är stora.

Digitalisering och distansuppkoppling möjliggör tillgång till tjänster även i landskap med långa avstånd. Med hjälp av digitaliseringen kan kunder också delta i utvecklandet av sina egna tjänster.

Spetsprojekten upphör i slutet av 2018

Tjänsternas innehåll har förnyats i regeringens fem spetsprojekt som upphör i slutet av 2018. Resultaten och erfarenheterna av spetsprojekten, som publiceras under hösten 2018, kan utnyttjas i alla landskap. För närvarande pågår också en extern utvärdering av spetsprojekten.

HYTE I&O LAPE LAPE OTE PASI alueuudistus-arkisto sote-uudistus spetsprojekt
Sivun alkuun