Hyppää sisältöön
Media

Brister i social- och hälsovårdstjänsterna för samer ska lösas i programmet Framtidens social- och hälsocentral

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2019 9.59
Nyhet

Vid ett rundabordssamtal som hölls den 26 november 2019 på initiativ av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru diskuterades samernas ställning inom social- och hälsovårdstjänsterna. I diskussionen deltog sametinget, föreningen SámiSoster ry och skolternas byastämma.

”Social- och hälsovårdstjänsterna för samisktalande håller för närvarande inte en tillräcklig nivå. Många av problemen beror på brister i servicekedjan, och de kan inte lösas enbart genom ändringar i lagstiftningen. Jag hoppas att vi kan förbättra situationen i samband med programmet Framtidens social- och hälsocentral”, säger minister Kiuru.

I praktiken genomförs programmet Framtidens social- och hälsocentral genom utvecklingsprojekt på landskapsnivå runt om i Finland. Kommuner och samkommuner beviljas statsunderstöd för utvecklingsarbetet. Den första utlysningen av statsunderstöd sker i december 2019.

Vid rundabordssamtalet påmindes det om att ordnandet av de social- och hälsovårdstjänster som är avsedda för samer inte bör betraktas enbart som en språklig fråga, utan att frågan bör betraktas med avseende på de samlade behov samerna som ursprungsfolk har. I samband med social- och hälsovårdsreformen bör det exempelvis utvecklas tjänster som ges på samiska och i enlighet med den samiska kulturen åtminstone inom samernas hembygdsområde. Det bör säkerställas att samerna får delta i planeringen av dessa.

Inom social- och hälsovården är det brist på personal som kan samiska både inom samernas hembygdsområde och utanför hembygdsområdet i landskapet Lappland. I nästan hela landskapet Lappland råder det brist på specialister inom socialt arbete, talterapeuter (särskilt samisktalande), sjukskötare och hälsovårdare, tandhygienister, bioanalytiker, röntgenskötare och allmänläkare. (Institutet för hälsa och välfärd 2018)

Vid rundabordssamtalet föreslogs som lösning bland annat en heltäckande uppsättning åtgärder för att säkerställa att tjänsteproducenterna har tillgång till tillräckligt mycket samisktalande yrkesutbildad personal som känner till den samiska kulturen.

Ytterligare information

Timo Lehtinen, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 0295 163 387

Sivun alkuun