Hyppää sisältöön
Media

Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen puutteita ratkaistaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2019 9.59
Uutinen

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun koollekutsumassa pyöreässä pöydässä keskusteltiin 26.11.2019 saamelaisten asemasta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Mukana keskusteluissa olivat Saamelaiskäräjät, SámiSoster ry ja Kolttien kyläkokous.

”Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelut eivät tällä hetkellä ole riittävällä tasolla. Monet ongelmat johtuvat palveluketjussa olevista puutteista, eikä niitä ratkaista pelkästään lainsäädäntöä muuttamalla. Toivon että Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman yhteydessä voimme parantaa tilannetta”, toteaa ministeri Kiuru.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan maakunnallisissa kehittämishankkeissa eri puolilla Suomea. Kehittämistyötä varten kunnille ja kuntayhtymille myönnetään valtionavustusta. Ensimmäinen rahoitushaku avataan joulukuussa 2019.

Pyöreässä pöydässä muistutettiin, ettei saamelaisille tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä tulisi arvioida pelkästään kielellisenä kysymyksenä, vaan se tulisi nähdä saamelaisen alkuperäiskansan kokonaistarpeiden näkökulmasta. Esimerkiksi sote-uudistuksessa pitäisi kehittää saamenkielisiä ja saamelaiskulttuurin mukaisia palveluja ainakin saamelaisten kotiseutualueella sekä turvata saamelaisten osallistuminen näiden suunnitteluun.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saamenkielisen henkilöstön saatavuudessa on puutteita sekä saamelaisten kotiseutualueella että sen ulkopuolella muualla maakunnassa. Lähes koko Lapin maakunnan alueella on pulaa sosiaalityön erityisasiantuntijoista, puheterapeuteista (erityisesti saamenkielisistä), sairaan- ja terveydenhoitajista, suuhygienisteistä, bioanalyytikoista, röntgenhoitajista ja yleislääkäreistä.

Pyöreässä pöydässä esitettiin ratkaisuksi muun muassa kattavaa toimenpidekokonaisuutta, jonka avulla kyetään turvaamaan palvelujen tuottajille riittävästi saamenkielistä ja saamelaiskulttuuria tuntevaa ja alan erilaisiin tehtäviin ammattikoulutettua henkilöstöä.

Lisätietoja

ministeri Kiurun erityisavustaja Timo Lehtinen, p. 0295 163 387

Sivun alkuun