Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kommuner får i framtiden en incitamentspeng för att främja invånarnas välfärd och hälsa

Social- och hälsovårdsministeriet
26.4.2018 10.32 | Publicerad på svenska 2.5.2018 kl. 13.54
Pressmeddelande 66/2018

Kommunerna uppmuntras i fortsättningen att främja invånarnas välfärd och hälsa även ekonomiskt. Från och med ingången av 2020 införs en tilläggsdel för främjande av välfärd och hälsa , en s.k. hälso- och välfärdskoefficient, i kommunernas statsandel.

Med hälso- och välfärdskoefficienten vill man säkerställa en aktiv verksamhet i kommunerna för att främja invånarnas välfärd och hälsa även efter landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Den summa som delas ut är uppskattningsvis 57 miljoner euro.

Främjande av välfärd och hälsa är en gemensam uppgift för kommuner och landskap

I social- och hälsovårdsreformen överförs social- och hälsotjänsterna till landskapen men kommunerna behåller ansvaret för att främja kommuninvånarnas välfärd och hälsa. För att hålla tillbaka ökningen av kostnaderna för social- och hälsovården krävs att välfärd och hälsa främjas i stor omfattning i människornas vardagsmiljö.  Förutsättningar för välfärd skapas av utbildning, idrotts- och motions-, mat- och kulturtjänster, planläggning, trafikarrangemang samt av många andra kommunala uppgifter.

Storleken på den tilläggsdel som betalas till kommunerna bestäms enligt två slags indikatorer: indikatorer som beskriver verksamheten och indikatorer som beskriver resultaten. Indikatorernas lämplighet utvärderas regelbundet och de ändras vid behov. Det finns totalt 37 indikatorer.

De indikatorer som beskriver verksamheten mäter nuläget. De mäter hur kommunens arbete för att främja välfärd och hälsa är och hur det har tillförts resurser.

”Antalet indikatorer som beskriver verksamheten är förhållandevis stort för att verksamheten ska kunna utvärderas i så stor omfattning som möjligt. Om det endast skulle finnas ett par indikatorer föreligger det en fara för att man bara gör de saker som incitamentet mäter”, säger direktör Taru Koivisto från social- och hälsovårdsministeriet.

Resultatindikatorerna mäter förändringen i befolkningen. Med dem mäts vilka slags förändringar det har skett i kommuninvånarnas hälsa och välfärd under de senaste två åren.

Utöver kommunernas hälso- och välfärdskoefficient ska man som en del av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen även införa ett incitament för främjande av välfärd och hälsa i landskapen.

Läs mer

Ytterligare information

Taru Koivisto, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 323, [email protected]
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 326, [email protected]
Vesa Saaristo, expert, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7749, [email protected]

Sivun alkuun