Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kunnat saavat tulevaisuudessa kannustinrahaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.4.2018 10.32
Tiedote 66/2018

Kuntia kannustetaan jatkossa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen myös rahallisesti. Vuoden 2020 alusta kuntien valtionosuuteen otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa, niin sanottu HYTE-kerroin.

HYTE-kertoimella halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Jaettava summa on arviolta 57 miljoonaa euroa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestettäväksi, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen vaatii, että hyvinvointia ja terveyttä edistetään laajalti ihmisten arkiympäristöissä.  Edellytyksiä hyvinvoinnille luovat koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt sekä monet muut kunnan tehtävät.

Kunnille maksettavan lisäosan suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaattorien perusteella: toimintaa kuvaavista indikaattoreista ja tuloksia kuvaavista indikaattoreista. Indikaattorien soveltuvuus arvioidaan määräajoin ja niitä muutetaan tarpeen mukaan. Yhteensä indikaattoreita on 37.

Toimintaa kuvaavat indikaattorit mittaavat nykytilannetta. Niillä mitataan, minkälaista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on ja miten se on resursoitu.

”Toimintaa kuvaavien indikaattoreiden määrä on kohtalaisen suuri, jotta toimintaa voidaan arvioida mahdollisimman laajasti. Jos indikaattoreita olisi vain muutama, olisi vaarana, että tehtäisiin vain niitä asioita, joita kannustimessa mitataan”, perustelee johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tulosindikaattorit mittaavat muutosta väestössä. Niillä mitataan, minkälaisia muutoksia kunnan asukkaiden terveydessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut viimeisten kahden vuoden aikana.

Kuntien HYTE-kertoimen lisäksi osana maakunta- ja sote-uudistusta ollaan ottamassa käyttöön myös maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin.

Lue lisää

Lisätietoja

johtaja Taru Koivisto, STM, p. 0295 163 323, [email protected]
neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, STM, p. 0295 163 326, etunimi.sukuni[email protected]
asiantuntija Vesa Saaristo, THL, p. 029 524 7749, [email protected]

Sivun alkuun