Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Koronaepidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmä julkaisee toistaiseksi viimeisen raporttinsa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2022 10.01
Tiedote 141/2022
Kuva mallinnusryhmän koronainfosta
Kuva: VNK

Koronaepidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmän toimikausi päättyy kesäkuussa 2022. Joka toinen viikko julkaistu tilannearvioraportti, jossa on seurattu koronaepidemiaa ja sen hillitsemiseksi tehtyjä toimia, jää nyt tauolle ja syksyn mahdollisiin käytäntöihin palataan myöhemmin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa edelleen koronaepidemian etenemistä ja julkaisee tiedot verkkosivuillaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) asetti huhtikuussa 2020 tilannekuva- ja mallinnusryhmän tuottamaan tietoa epidemiatilanteesta ja siitä, kuinka hyvin valtioneuvoston hybridistrategia onnistuu tehtävässään. Strategian tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Tilannekuva- ja mallinnusryhmä on tuottanut säännöllisesti hybridistrategian seurannan tilannearvioraportteja. Ensimmäinen tilannearvioraportti julkaistiin 15.5.2020, jonka jälkeen raportteja on julkaistu yhteensä 90. Tilannearvioraportin mittareita ovat olleet mm. sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä, rokotusten edistyminen, koronatapausten ilmaantuvuus, testausmäärät sekä positiivisten näytteiden osuus tutkituista näytteistä. Viimeisessä raportissa kuvataan koronaepidemian etenemistä pandemian alusta eli vuoden 2020 maaliskuusta 1.6.2022 saakka.  

Suomi on varautunut globaalin pandemian jatkumiseen. THL:n sivuilta löytyy jatkossakin kattavasti ajankohtaista tietoa tautitapauksista, testausmääristä, sairaalahoidossa olevista potilaista ja monista muista mittareista. 

– Epidemian seurantamittarit ovat matkan varrella kehittyneet huimasti. Tilannekuvan perustana on koko ajan ollut kentän tuottama tieto, jota THL on koonnut työryhmän pohdittavaksi. Kiitän kaikkia tiedon tuotantoon osallistuneita ja erityisesti lähes viikoittain kokoontunutta tilannekuva- ja mallinnusryhmää tästä arvokkaasta työstä yhteiseksi hyväksi, toteaa johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

– Koronapandemia on aiheuttanut kaikille Suomessa merkittävää huolta, kärsimystä ja haittaa. Siitä huolimatta voidaan mielestäni sanoa, että olemme selvinneet tästä koettelemuksesta hienosti ainakin tähän asti. Ja siitä pitää kiittää aivan kaikkia: kansan valitsemia edustajia ja valtionjohtoa, eri viranomaisia, terveydenhuollon ammattilaisia, yrittäjiä ja järjestöjä ja ennen muuta jokaista suomalaista, toteaa johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Suomessa oli 31.5.2022 mennessä todettu 1 097 810 rekisteröityä koronatapausta. Tehohoidossa on ollut yli 2000 ja erikoissairaanhoidossa noin 14 000 potilasta. Koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia oli sunnuntaihin 29.5.2022 mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 4 586. Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä (mediaani) on 83 vuotta. 

Suomessa on annettu 1.6.2022 mennessä yhteensä yli 12 miljoonaa koronarokoteannosta, ja rokotuskattavuus on eurooppalaiseen tasoon verrattuna hyvä. Lähes 88 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä on 1.6.2022 mennessä saanut vähintään kaksi koronarokoteannosta ja 60 vuotta täyttäneistä yli 87 prosenttia kolme rokoteannosta. Lähes 62 prosenttia 80 vuotta täyttäneistä on saanut neljännen rokoteannoksen.  

Kaikki pandemian aikana julkaistut tilannearvioraportit löytyvät THL:n verkkosivuilta

Lisätietoja 

osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM, [email protected] 

johtaja Mika Salminen, THL, [email protected] 

johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, [email protected] 

Hybridistrategian toimintasuunnitelma 

Hybridistrategia koronatilanteen hallintaan (Valtioneuvosto)
Uudistettujen hybridistrategian linjausten toimeenpano (STM) 
Koronavirustestauksen strategia (STM)

Hybridistrategian seurannan tilannearvioraportit

Hybridistrategian seurantaraportit (THL)

Koronavirusepidemiaa koskevat infotilaisuudet ja tilannekuvat

Koronavirusepidemiaa koskevat infot ja tilannekuvat (STM)

Alueellista tietoa

Alueiden koronatilanne ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin (Valtioneuvosto)
Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset (THL) 
Voimassa olevat ja voimaan tulevat rajoitukset (Aluehallintovirasto)

Epidemian torjunta

Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana (Valtioneuvosto)
STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa
Koronavirus Suomessa
(STM)
Suositus koronavirustartuntojen ehkäisemisestä, yleisötilaisuudet ja yleiset kokoontumiset (OKM, THL) 
Suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (OKM, THL)
Suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (OKM, THL)
Lapset ja koronavirus (THL) 
Matkustaminen Suomeen ja Suomesta (UM) 

Tehohoidon tilannekuva (Tehohoidon koordinoiva toimisto)

Kansallisen tehohoidon tilannekuvaraportit (sivun alaosassa)

THL:n koronasivut

Ajankohtaista koronaviruksesta (THL)
Tilannekatsaus koronaviruksesta (THL)
Koronatapaukset, sairaalahoidon tilanne ja kuolemat (THL)
COVID-19-rokotusten edistyminen (THL)
Koronarokotusten vaikuttavuus Suomessa (THL)
Koronaviruksen jätevesiseurannan viikkoraportti (THL)
Muuntuneet koronavirukset (THL)
Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen (THL)
Tutkimuksia ja hankkeita koronavirukseen liittyen (THL)
  
 

Sivun alkuun