Hyppää sisältöön
Media

EU:s ministerråd: Välfärdsekonomin ökar såväl människornas välfärd och välbefinnande som stabiliteten i ekonomin och samhället

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2019 17.06 | Publicerad på svenska 25.10.2019 kl. 10.48
Pressmeddelande 123/2019

Rådets slutsatser om välfärdsekonomin antogs den 24 oktober vid rådets andra möte på området sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor under Finlands EU-ordförandeskap. Ordförande för mötet var ministrarna Aino-Kaisa Pekonen och Timo Harakka.

I välfärdsekonomin framhävs människornas välfärd och välbefinnande i stället för att fokusera enbart på ekonomin. Det leder till många slags fördelar för både människorna och samhället.

Ministrarna lyfter fram vikten av att öka välfärdsaspekten i den europeiska planeringsterminen för den ekonomiska politiken. I slutsatserna anges flera konkreta åtgärder inom bland annat arbetarskyddet, jämställdheten mellan könen, den psykiska hälsan och handikappolitiken. Ministrarna vill stärka utvärderingen av välfärdskonsekvenserna av EU:s lagstiftning och åtgärderna inom den ekonomiska politiken.

”Vi vill att EU:s beslutsfattare ska beakta att när vi satsar på människors välbefinnande står också den ekonomiska tillväxten på en hållbar grund. Samtidigt förbättras stabiliteten i samhället", betonar social- och hälsovårdsminister Pekonen.

Kommissionen uppmanas utarbeta en långsiktig strategi som beaktar välfärdsekonomin

Välfärdsekonomin stöder genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och hjälper EU att också nå FN:s mål för hållbar utveckling.
I rådets slutsatser uppmanas EU-kommissionen och medlemsländerna att förvaltningsövergripande integrera välfärdsekonomiperspektivet i all politik. Det behövs mer samarbete och förståelse mellan olika politikområden. Detta innebär också att all politik måste bygga på ett gediget kunskapsunderlag om människors välfärd och välbefinnande.

EU behöver en ny långsiktig strategi som beaktar välfärdsekonomin. I slutsatserna uppmanas kommissionen dessutom att utarbeta ett meddelande om välfärdsekonomin.

EU:s medlemsländer bör tillsammans med kommissionen främja sektorsövergripande samarbete. På samma sätt bör kommissionen och medlemsländerna stärka ställningen för sysselsättnings-, social-, hälso- och utbildningspolitiken i processen i anslutning till den europeiska planeringsterminen.

Finland för välfärdsekonomin framåt under sitt ordförandeskap

Välfärdsekonomin är en av prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap. Rådets slutsatser skapar en grund för det fortsatta arbetet inom välfärdsekonomin i Europa.

Mer information:

Jiri Sironen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 410
Veli-Mikko Niemi, överdirektör, tfn 0295 163 425

Sivun alkuun