Hyppää sisältöön
Media

EU-ministerineuvosto: Hyvinvointitalous lisää ihmisten hyvinvoinnin lisäksi talouden ja yhteiskunnan vakautta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2019 17.06
Tiedote 123/2019

Hyvinvointitaloutta koskevat neuvoston päätelmät hyväksyttiin Suomen EU-puheenjohtajakauden toisessa työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa 24. lokakuuta. Puhetta kokouksessa johtivat ministerit Aino-Kaisa Pekonen ja Timo Harakka.

Hyvinvointitaloudessa painotetaan ihmisten hyvinvointia sen sijaan, että keskityttäisiin vain talouteen. Siitä seuraa monenlaisia hyötyjä sekä ihmisille että yhteiskunnille.

Ministerit korostavat hyvinvointinäkökulman lisäämistä talouspolitiikan eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Päätelmissä esitetään useita konkreettisia toimia muun muassa työsuojelun, sukupuolten tasa-arvon, mielenterveyden ja vammaispolitiikan alalla. Ministerit haluavat vahvistaa EU-lainsäädännön ja talouspolitiikan toimenpiteiden hyvinvointivaikutusten arviointia.

”Haluamme, että EU-päättäjät ottavat huomioon, että kun panostamme ihmisten hyvinvointiin, myös talouskasvu on kestävällä pohjalla. Samalla yhteiskuntien vakaus paranee”, korostaa sosiaali- ja terveysministeri Pekonen.

Komissiolta toivotaan hyvinvointitalous huomioon ottavaa pitkän aikavälin strategiaa

Hyvinvointitalous tukee EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanoa ja se auttaa EU:ta saavuttamaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Neuvoston päätelmissä kehotetaan EU:n komissiota ja jäsenmaita sisällyttämään hyvinvointitalouden näkökulma poikkihallinnollisesti kaikkiin politiikkoihin. Yhteistyötä ja ymmärrystä eri politiikka-alojen välillä tarvitaan lisää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaiken politiikan pitää perustua vankkaan tietopohjaan ihmisten hyvinvoinnista.

EU tarvitsee uuden pitkän aikajänteen strategian, joka ottaa huomioon hyvinvointitalouden. Lisäksi päätelmissä kehotetaan komissiota laatimaan tiedonanto, joka käsittelee hyvinvointitaloutta.

EU:n jäsenmaiden pitää yhdessä komission kanssa edistää poikkialaista yhteistyötä. Samaten komission ja jäsenmaiden pitäisi vahvistaa työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikan asemaa eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvässä prosessissa.

Suomi vie hyvinvointitaloutta eteenpäin omalla puheenjohtajakaudellaan

Hyvinvointitalous on yksi Suomen puheenjohtajakauden kauden pääteemoista. Neuvoston päätelmät luovat perustan hyvinvointitalouden jatkotyölle Euroopassa.

Lisätietoja:

erityisavustaja Jiri Sironen, p. 0295 163 410
ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, p.02951 63425

Sivun alkuun