FI SV EN

Samapalkkaisuus

Keskimäärin säännöllisen työajan perusteella maksettava naisen palkka on noin 17 % miehen palkkaa pienempi  (Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi 2013). 

Tasa-arvoinen palkkaus on oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusedellytys. Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet edistämään palkkatasa-arvoa.

Samapalkkaisuutta tavoitellaan

 • sopimuspolitiikalla
 • purkamalla työelämän ja ammattien sukupuolittumista
 • työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmilla ja palkkakartoituksilla
 • kehittämällä palkkausjärjestelmiä ja
 • tukemalla naisten urakehitystä.

Nosta kissa pöydälle! Tutustu STM:n Puhutaan palkoista -kampanjan (2014) sivustoon:

Samapalkkaisuusohjelma

Kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma oli käynnissä vuosina 2006-2015. Samapalkkaisuusohjelman päätavoitteena oli kaventaa sukupuolten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. 

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelmassa olivat mukana

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Sisäasianministeriö
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valtiovarainministeriö
 • Akava
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Kirkon työmarkkinalaitos
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos 
 • Valtion työmarkkinalaitos VTML

Samapalkkaisuusohjelmaa koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö.
 

Lisätietoja