FI SV

Nanomateriaalit ja -teknologia

Nanomateriaalit, kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö koordinoi nanomateriaalien ja -teknologian käytön terveyshaittojen arviointia.

Nanopartikkelit, -materiaalit ja -teknologia ovat nousseet sekä tutkimuksen että sovellusten kiinnostuksen kohteiksi. Samalla kysymyksiä herättävät niihin liittyvät terveysvaikutukset sekä terveyden- ja ympäristönsuojelusäännösten riittävyys ja kattavuus.

Sosiaali- ja terveysministeriön on mukana alan ohjeistojen ja säädösten valmistelussa kansallisesti ja kansainvälisesti. Euroopan komissio antoi suosituksen nanomääritelmäksi 18.10.2011.

Vuonna 2011 aloitti toimintansa sosiaali- ja terveysministeriön asettama poikkihallinnollinen nanoteknologian turvallisen soveltamisen yhdyshenkilöverkosto.

Työterveyslaitoksen alaisuudessa toimii Nanoturvallisuuskeskus. Keskuksen tavoitteena on varmistaa, että nanomateriaalien käsittely työpaikoilla on turvallista.

Lisätietoja

Anneli Törrönen, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Ympäristöterveysryhmä 0295163865